1NA02

Вторник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 11,1-10

Ще почива върху Него Дух Господен.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

В онзи ден: Ще покара младочка от Иесеевия пън, и клон ще израсне от неговия корен; и ще почива върху него Дух Господен, дух на премъдрост и разум, дух на съвет и крепост, дух на знание и благочестие; ще се изпълни със страх Господен, и ще съди, не според както очите му гледат, и ще решава делата, не според както ушите му слушат. Той ще съди сиромасите по правда, и делата на страдалците в страната ще решава по истина; със жезъла на устата си ще порази земята, и с диханието на устните си ще убие нечестивеца. Пояс на кръста му ще бъде правдата и пояс на бедрата му – истината. Тогава вълк ще живее заедно с агне, и леопард ще лежи заедно с козле; теле, лъвче и вол ще бъдат заедно, и малко дете ще ги кара. Крава ще пасе с мечка, малките им ще лежат заедно, и лъвът ще яде слама като волът. Младенец ще играе над аспидина дупка, и дете ще протегне ръката си към змийно гнездо. Не ще правят зло и вреда по цялата ми света планина, защото земята ще бъде пълна с познаване Господа, както водите пълнят морето. И в оня ден към Иесеевия корен, който ще стане като знаме на народите, ще се обърнат езичниците, и покоят му ще бъде слава.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 71,2.7-8.12-13.17 (О: Срв 7)

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.

Боже, дай на царя твоето правосъдие
и на царевия син твоята правда,
за да съди праведно твоите люде
и твоите бедни в съда.

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.

В негови дни ще процъфти неговата правда,
и ще има изобилен мир, докле месечина трае.
Той ще владее от море до море
и от Реката до краищата на земята.

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.

Защото той ще избави бедния,
стенещия и угнетения, който няма помощник.
Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха,
и ще спаси душите на бедните.

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.

Неговото име ще бъде благословено до века,
докле слънце трае, ще се предава името му.
И в него ще бъдат благословени всички земни племена,
всички народи ще го ублажават.

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.


АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Ето Господ наш ще дойде със сила, и ще озари очите на своите слуги.

R:
Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Лук 10,21-24

Исус се възрадва в Свети Дух.

Четене от светото Евангелие според Лука.
         
В онова време: Зарадва се Исус духом и рече: „Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, и си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение!” И като се обърна към учениците, рече: „Всичко ми е предадено от моя Отец; и кой е Синът, никой не знае, освен Отец; и кой е Отец, никой не знае, освен Синът и комуто Синът иска да открие.” И като се обърна към учениците, рече им насаме: „Блажени очите, които виждат това, що вие виждате! Защото казвам ви: Много пророци и царе искаха да видят това, що вие виждате, и не видяха, и да чуят, що чувате, и не чуха!”

Това е слово Господне.