1NA03

Сряда
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 25, 6-10а

Господ ни поканва на своята трапеза и отрива сълзите от всяко лице. 

Четене из книгата на пророк Исаия.         

В оня ден: Господ Саваот ще сложи върху тази планина за всички народи трапеза с тлъсти ястия, трапеза с чисти вина, с тлъстина от кости и най-чисти вина. И върху тази планина ще унищожи покривалото, що покрива всички народи, покривалото, що лежи върху всички племена. Смъртта ще бъде погълната на веки и ще отрие Господ Бог сълзите от всички лица, и ще снеме срама от своя народ по цяла Земя; защото тъй казва Господ. И ще кажат в оня ден: „Ето, този е нашият Бог! Нему се уповавахме, и Той ще ни спаси! Този е Господ; Нему се уповавахме: да се възрадваме и развеселим за спасението от Него. Защото ръката на Господа ще почива върху тази планина.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22, 1-За.Зв-4.5-6 

Аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Господ е Пастир мой,
от нищо не ще се нуждая;
Той ме настанява на злачни пасбища,
и ме води на тихи води, подкрепя душата ми.

Аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Насочва ме по пътя на правдата заради своето име.
Да тръгна и по долината на смъртната сянка,
няма да се уплаша от злото, защото ти си с мене;
Твоят жезъл и твоята палица ме успокояват.

Аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми;
помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена.
Тъй благостта и милостта ти да ме придружават през всички дни на живота ми,
и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.


АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Ето, Господ ще дойде да спаси народа си; блажени, които са готови да го посрещнат.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 15, 29-37

Исус изцелява мнозина и умножава хлябовете.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Исус дойде при Галилейското море, възлезе на планината и седна там. И дойде при Него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Исуса, и Той ги изцери, тъй че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прослави Бога Израилев. А Исус, като повика учениците си, рече: „Жалко ми е за народа, че три дни вече стоят при Мене и нямат какво да ядат; пък да ги разпусна гладни не искам, да не би да им премалее по пътя.” И учениците Му казват: „Отде да набавим в пустинята толкова хляб, за да нахраним толкова народ?” Исус ги попита: „Колко хляба имате?” Те Му отговориха: „Седем и няколко рибки”. Тогава заповяда народу да насяда на земята. И като взе седемте хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците си, а учениците – на народа. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи седем пълни кошници.

Това е слово Господне.