1NA04

Четвъртък
 ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 26, 1-6


Нека влезе праведният народ, който пази истината.

Четене из книгата на пророк Исаия.    

В оня ден ще бъде изпята в земята Юдина тая песен: „Градът ни е як, вместо стени и окоп Той ни е дал спасение. Отворете портите; нека влезе праведният народ, който пази истината. Старата заблуда премина, ти пазиш мир: съвършен мир, защото на тебе се уповаваме. Уповавайте се на Господа на веки, защото Господ Бог е вечна твърдина. Той събори онези, които живееха на високо – високо стоещия град; повали го, повали на земята, хвърли го в прах. Нога го тъпче, нозете на сиромаха, стъпките на бедните.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117, 1 и 8-9.19-21.25-27а (0:26а)

Благословен, който идва в името Господне.

Славете Господа, защото Той е благ,
защото милостта Му е вечна.
Господ е с мене, няма да се уплаша:
какво ще ми стори човек?

Благословен, който идва в името Господне.

По-добре да се уповаваме на Господа,
отколкото да се надяваме на човек.
По-добре да се уповаваме на Господа,
отколкото да се надяваме на князе.

Благословен, който идва в името Господне.

Отворете ми портите на правдата,
ще влеза в тях, ще прославя Господа.
Ето портите Господни; праведните ще влезат в тях.
Славя те, че ме послуша и стана мое спасение.

Благословен, който идва в името Господне.

O, Господи, спаси! О, Господи, помогни.
Благословен, който иде в името Господне!
Благославяме ви от дома Господен.
Господ е Бог и ни осия.

Благословен, който идва в името Господне.


АЛИЛУЯ      
Ис 55, 6

R:
Алилуя, Алилуя

Търсете Господа, когато можете да го намерите; призова­вайте го, когато е близо. 

R:
Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 7, 21.24-27

Който изпълнява волята на Отца, ще влезе в царството небесно.


Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Исус каза на учениците си: „Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в царството небесно; а оня, който изпълнява волята на моя Отец Небесен. И тъй, всекиго, който слуша тия думи и ги изпълнява, ще уподобя на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък; и заваля дъжд и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля дъжд, и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.”

Това е слово Господне.