1NA05

Петък

 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 29, 17-24


В оня ден очите на слепите ще прогледнат.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

Това казва Господ Бог:
„Още малко, твърде малко, и Ливан не ще ли се превърне в градина, а градината не ще ли я смятат за гора? И в оня ден глухите ще чуят думите на книгата, и очите на слепите ще прогледнат из тъмнина и мрак. И страдащите повече и повече ще се радват у Господа, и бедните люде ще тържествуват у Светия Израилев, защото няма да има вече оскърбител, и хулникът ще изчезне, и ще бъдат изтребени всички поборници на неправдата, които объркват човека с думи и разпъват мрежи на онзи, който търси съд при портите, и отблъскват правия”.
Затова тъй казва за Якововия дом Господ, който изкупи Авраама:
„Тогава Яков не ще бъде в срам, и лицето му вече не ще побледнее. Защото, кога види около себе си децата си, дела на моите ръце, той свето ще почита името ми, и свето ще почита Светия Яковов, и що благоговее пред Бога Израилев. Тогава духом блуждаещите ще познаят мъдростта, и непокорните ще се научат на послушание”.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 26, 1.4.13-14 (0.:1а)

Господ е моя светлина и мое спасение.

Господ е моя светлина и мое спасение,
от кого ще се боя?
Господ е крепост на моя живот,
от кого ще се плаша?

Господ е моя светлина и мое спасение.

Едно само молих от Господа, само това искам:
да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си,
да гледам Господнята красота
и да посещавам неговия храм. 

Господ е моя светлина и мое спасение.

Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Надявай се на Господа,
бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти;
надявай се на Господа.

Господ е моя светлина и мое спасение.АЛИЛУЯ


R: Алилуя, Алилуя

Ето, Господ наш ще дойде със сила, и ще озари очите на своите слуги.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 9, 27-31


Двама слепи, вярващи в Исуса, биват изцелени.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време:
Когато Исус си отиваше оттам, тръгнаха подире Му двама слепци и викаха: „Помилвай ни, Исусе, Сине Давидов!” А когато дойде в къщи, слепците се приближиха до Него.
И Исус им рече: „Вярвате ли, че мога да сторя това?”
Те Му казват: „Да, Господи!”
Тогава Той се допря до очите им и рече: „Нека ви бъде по вашата вяра!” И очите им се отвориха, а Исус им строго заповяда: „Гледайте, никой да не узнае.”
А те, като излязоха, разгласиха за Него по цялата оная земя.

Това е слово Господне.