1NA06

Събота

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 30, 19-21.23-26

Той ще те помилва, по гласа на твоя плач.

Четене из книгата на пророк Исаия.         
Това казва Господ Бог, Светият Израилев:
„Народът ще живее на Сион в Йерусалим; ти няма много да плачеш – Той ще те помилва, по гласа на твоя плач, и щом го чуе – ще ти отговори.
И ще ви даде Господ хляб в скръб и вода в нужда; и твоите учители не ще се вече скриват, и очите ти ще виждат твоите учители: ако се отклоните надясно, ако се отклоните наляво, ушите ви ще слушат словото, което говори зад вас: „Ето пътя, вървете по него”.
И той ще даде дъжд върху твоето семе, с което ще засееш нивите, и хляб, що го ражда земята, и той ще бъде изобилен и сочен; стадата в оня ден ще пасат по широки пасбища. И воловете и ослите, които обработват нивите, ще ядат посолена кърма, очистена с веячка и лопата.
И по всяка висока планина и по всеки издигнат хълм ще потекат води, потоци вода, в деня на голямото поражение, кога паднат кулите. И светлината на месечната ще бъде като светлината на слънцето, а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни, в оня ден, кога Господ обвърже раната на своя народ и изцери нанесените му язви.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 146, 1-2.3-4.5-6 (О: Ис 30,18)

Блажени всички, които очакват Господa

Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог,
защото това е сладостно – хвала достойна.
Господ съзижда Йерусалим,
събира изгнаниците на Израил.

Блажени всички, които очакват Господa

Той изцерява съкрушените по сърце,
и лекува техните рани:
изчислява броя на звездите:
всички тях нарича с имената им.

Блажени всички, които очакват Господa

Велик е Господ наш,
и велика е силата му,
и разумът му – неизмерим.
Господ въздига смирени,
нечестиви унижава доземи. 

Блажени всички, които очакват Господa


АЛИЛУЯ      
Ис 33, 22

R: Алилуя, Алилуя

Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, наш цар; Той ще ни спаси. 

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мат 9, 35-10, 1.6-8

Като видя тълпите, съжали ги.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

В онова време:
Исус ходеше по всички градове и села, като получаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа.
Като видя тълпите народ, съжали го, задето са изнурени и като овци, които нямат пастир. Тогава казва на учениците си: „Жетвата е голяма, а работниците малко; затова молете Господаря на жетвата да изпрати работниците на жетвата си.”
И като повика дванадесетте си ученика, даде им власт над нечистите духове, за да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.
Тия дванайсет души прати Исус и им заповяда: отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно; болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкръсвайте, бесове изгонвайте. .Даром получихте, даром давайте!”

Това е слово Господне.