1nd2N

Втора вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Троице благословена,
Святост, Мъдрост и Любов,
с блясък Ти ни озаряваш
и даряваш със любов.
Възхваляваме Те сутрин,
вечер Ти благодарим.
Пеем Ти единогласно
във деня животворим. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Господ ще разпростре своята власт от Сион и ще царува вечно Алилуя!
Псалм 109, 1-5. 7
Господ каза на моя Господ: *
„Седи от дясната Ми страна,
докато поставя Твоите врагове *
подножие на нозете Ти.“
Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион – *
владей между враговете Си.
В деня на Твоята сила народът Ти е готов – †
със свято благолепие, *
от утроба преди зората, като роса е Твоето рождение.
Кле се Господ и няма да се разкае. *
„Ти си Свещеник във вековете по чина на Мелхиседек.“
Господ е от дясната Ти страна, *
в деня на гнева Си ще порази царете.
По пътя ще пие от поток *
и ще вдигне високо глава.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господ ще разпростре Своята власт от Сион и ще царува вечно! Алилуя!
Ант. 2 Земята и морето затрепериха пред лика Господен! Алилуя!
Псалм 113
Когато Израил излезе от Египет, *
домът на Яков – от другоплеменния народ,
Юда стана Божия светиня, *
а Израил – Божие владение.
Морето видя и побягна, *
Йордан се отдръпна назад,
планините скачаха като овце, *
хълмовете – като агнета.
Какво ти е, море, че бягаш, *
и ти Йордане, защо се връщаш назад?
Защо вие, планини, скачате като овце, *
а вие, хълмове, като агнета?
Трепери, земя, пред лицето на Господ, *
пред лицето на Бога Яковов,
Който превръща скалата във водно езеро, *
и камъка – във воден извор.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Земята и морето затрепериха пред лика Господен! Алилуя!
Ант. 3 Господ, нашият Бог, царува! На Него слава. Алилуя!
Алилуя!
Спасение и слава, чест и сила на Господ, нашия Бог, *
защото присъдите Му са истинни и праведни.
Алилуя!
Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги *
и вие, които се боите от Него – малки и големи.
Алилуя!
Защото се възцари Господ, *
Бог Вседържител.
Алилуя!
Нека се радваме и веселим *
и Му отдадем слава.
Алилуя!
Настъпи сватбата на Агнеца *
и невястата Му се приготви.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Господ, нашият Бог, царува! На Него слава. Алилуя!
Кратко четиво 2 Кор. 1,3-4
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха, Който ни утешава при всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме намиращите се във всяка скръб с онази утеха, с която Бог утешава самите нас!
Кратки възгласи
Н. Благословен си Ти, Господи, * във висините!
Благословен си Ти, Господи, * във висините!
В. На Теб вечна слава и хвала – *
във висините!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Благословен си Ти, Господи, * във висините!
Ант. Ученици мои, вие сте солта на земята и светлината на света!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Ученици мои, вие сте солта на земята и светлината на света!
Просби
Христос е нашият Глава, а ние сме частите на Неговото тяло. На Него да бъде слава във вековете. Нека възкликнем заедно:
Нека дойде Царството Ти, Господи!
Господи, Твоята Църква е живо и сигурно тайнство за обединение на човешкия род,
– тайна на спасението за всички хора.
Подкрепи колегията на епископите в единение с нашия папа,
– вдъхни в тях Духа на единството, любовта и мира.
Стори така, че християните да бъдат дълбоко съединени с Теб –Главата на Църквата,
– за да станат истински свидетели на Твоята Блага Вест.
Дари на света Твоя мир,
– за да процъфтява в живота ни сигурност и спокойствие.
Допусни до славата на възкресението нашите покойни братя и сестри,
– стори и ние да вземем участие в тяхното блаженство.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, Ти, Който управляваш небето и земята, чуй в милостта Си молитвите на Твоя народ и дари на нашите времена Твоя мир.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!