1ndJ

Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, пръв ден, последен,
ден от светлина огрян.
Господ Исус е възкръснал
и към нас протяга длан.
Мир на небето и земята,
мир във всички векове,
мир на верните в сърцата
със Христовата любов.
Пейте всички: „Алилуя!“
Църквата да проехти,
нека Тя Те възхвалява,
в общността на вси светци.
Слава Тебе, о, Исусе.
Отче, носим Те в сърцето.
Чест на Бога Свети Дух
и ликуване в небето. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 От ранни зори Те търся, Боже, за да видя Твоето могъщество! Алилуя!
Псалм 62, 2-9
Боже, Ти си Бог мой, Теб търся от ранни зори, *
за Теб жадува душата ми, за Теб чезне плътта ми,
в земя пуста, изсъхнала и безводна,
както Те видях в светилището, *
за да видя Твоята сила и Твоята слава.
Защото Твоята милост е по-добра от живота. *
Устата ми ще Те възхвалят.
Така ще Те благославям в живота си, *
в Твое име ще вдигна ръцете си.
Като с тлъстина и дървено масло се насища душата ми, *
и с радостен глас Те възхваляват устата ми.
Когато си спомня за Теб на леглото си, *
размишлявам за Теб през нощните стражи,
защото Ти си моя помощ, *
и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам.
Към Теб се привърза душата ми, *
Твоята десница ме поддържа.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 От ранни зори Те търся, Боже, за да видя Твоето могъщество! Алилуя!
Ант. 2 В огъня тримата младежи пееха единогласно: „Благословен е Бог!“ Алилуя!
Кантик Дан 3, 57-88.56
Всички дела Господни, благославяйте Господ, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Ангели Господни, благославяйте Господ, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте, небеса, Господ, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, всички води,
които сте по-високо от небесата, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, всички сили Господни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, слънце и луна, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, звезди небесни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, всички дъждове и роси, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, огън и жар, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, студ и пек, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, роса и скреж, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, нощи и дни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, светлина и тъмнина, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, лед и мраз, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, скреж и сняг, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, мълнии и облаци, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Нека земята благославя Господ, *
нека Му пее и Го прославя във вековете.
Благославяйте Господ, планини и хълмове, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, всичко никнещо по земята, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, извори, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, реки и морета, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, китове и всичко,
което се движи във водите, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, всички птици небесни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, зверове и всички животни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, синове човешки, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благослови, Израиле, Господ, *
пей и Го прославяй във вековете.
Благославяйте Господ, свещеници Господни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, слуги Господни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, духове и души на праведните, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, праведни и смирени по сърце, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, Анания, Азария и Мисаел, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Да благославяме Отца и Сина със Светия Дух,
да Го хвалим и прославяме във вековете.
Благословен си Ти Господи, върху твърдта небесна; *
и възхваляван, и прославян и възвеличаван във вековете.
Не се произнася: Слава…
Ант. 2 В огъня тримата младежи пееха единогласно: „Благословен е Бог!“ Алилуя!
Ант. 3 Нека синовете на Сион се радват за своя Цар! Алилуя!
Псалм 149
Пейте на Господ песен нова, *
хвала на Него в събранието на светиите.
Нека се весели Израил за своя Създател, *
синовете на Сион да се радват за своя Цap.
Нека хвалят името Му в хор, *
с тимпани и гусли да Му пеят,
защото Господ благоволи към Своя народ, *
прославя смирените със спасение.
Нека тържествуват светиите в слава, *
нека се радват върху леглата си.
Славословия към Бога да бъдат в устата им, *
и двуостър меч в ръката им,
за да извършат отмъщение над народите, *
наказание над племената,
да връзват техните царе във вериги, *
техните велможи – в окови железни,
да извършат над тях писания съд. *
Тази чест е за всички Негови светии.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Нека синовете на Сион се радват за своя Цар! Алилуя!
Кратко четиво Откр. 7, 10.12
Ние дължим спасението си на нашия Бог, Който седи на престола, и на Агнеца! Благословение, слава, премъдрост, благодарност, чест, сила, и могъщество на нашия Бог във вековете! Амин!
Кратки възгласи
Н. Христе, Син на живия Бог, * смили се над нас!
Христе, Син на живия Бог, * смили се над нас!
В. Ти, Който седиш отдясно на Отца –
* смили се над нас!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Христе, Син на живия Бог, * смили се над нас!
Ант. Вие сте светлината на света – нека вашите добри дела блестят пред хората за слава на Бога Отец!
Кантик на Захария Лк. 1,68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Вие сте светлината на света – нека вашите добри дела блестят пред хората за слава на Бога Отец!
Просби
Нека приветстваме Христос, Слънцето на правдата, Който просветлява всички хора, и да кажем:
Господи, Ти си наш живот и спасение!
Създателю на звездите, посвещаваме Ти първите плодове на този ден,
– възпоменавайки Твоето славно Възкресение.
Нека Твоят Дух ни научи да изпълняваме Твоята воля
– и Твоята премъдрост винаги ни води.
Дай ни да участваме с истинска вяра в общението на Твоя народ
– пред олтара на Твоето Слово и Твоето Тяло.
Ние Ти благодарим, Господи,
– заради безбройните блага, с които ни обсипваш.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, Ти, Който управляваш небето и земята, чуй в милостта Си молитвите на Твоя народ и дари на нашите времена Твоя мир.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!