2ndMD

Неделя
II седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Шестият час е настъпил,
събира ни за молитва,
с поклон да идем пред Бога,
да Го прославим със радост.
2.Часът, във който Агнецът
изкупил ни греховете,
с мощта на Кръстната жертва
честта изгубена върна.
3.Сиянието на Кръста
засенчи ясното слънце ‒
сърцата си да отворим
за  светлината могъща.
4.Христè, принасяме слава
на Теб, Владико Преблаги,
с Отца и Духа на обич,
навеки във висините. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Господ ме води * на живи извори водни. / Алилуя.
Псалм 22 (23)
Добрият пастир
Агнецът ще ги пасе и води на живи извори водни. (Откр. 7:17)
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: *
Той ме настанява на злачни пасбища

и ме води на тихи води, *
подкрепя душата ми,

насочва ме по пътя на правдата *
заради Своето име.

Да тръгна и по долината на смъртната сянка, *
няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене;

Твоят жезъл и Твоята палица *
ме успокояват.

Ти приготви пред мене трапеза *
пред очите на враговете ми,

помаза главата ми с елей; *
чашата ми е препълнена.

Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават *
през всички дни на живота ми,

и аз ще пребъдвам в дома Господен *
много дни.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Господ ме води  / на живи извори водни. / Алилуя.

Ант. 2. Името на Господа * е велико у Израил. / Алилуя.
Псалм 75 (76)
Благодарение за победата
Ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци. (Мат. 24:30)
Знаен е в Юдея Бог; *
велико е Неговото име у Израил.

В Салим беше Неговото жилище, *
и Неговото пребивание ‒ на Сион.

Там строши Той лъкови стрели, *
щит и меч и война.

Ти си славен, *
по-мощен от грабителските планини.

Силните по сърце станаха плячка, +
заспаха своя сън, *
и ни един от силните мъже не намери ръцете си.

От Твоята заплаха, Боже Яковов, *
задряма и колесница, и кон.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Името на Господа / е велико у Израил. / Алилуя.

Ант. 3. Земята се уплаши и утихна, * когато Бог стана да съди. / Алилуя.
ІІ
Ти си страшен и кой ще устои пред лицето Ти *
във време на Твоя гняв?

Ти възвести от небесата съд; *
земята се уплаши и утихна,

когато Бог стана да съди, *
за да спаси всички угнетени по земята.

И човешкият гняв *
ще се обърне Тебе за слава:

остатъка от гнева *
Ти ще укротиш.

Въздавайте оброци на Господа, вашия Бог, *
и ги изпълнявайте;

всички, които са около Него, *
да принесат дарове на Страшния:

Той укротява духа на князете. *
Той е страшен за земните царе.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Земята се уплаши и утихна, / когато Бог стана да съди. / Алилуя.

Четене (Рим 8:26)
Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем, за какво да се помолим,
както трябва, но Сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки.

В. Да стигне моят вик пред лицето Ти, Господи.
Вс. Вразуми ме по Твоето слово.

Молитва от текстовете за времената.