1ndMD

Неделя
I седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.
През Велики пости се изпуска Алилуя.
Химн
1 Владико мощни, Верни Боже,
Ти на света държиш съдбите,
на утрото даряваш слънце,
на пладнето пък – топлината.
2 На гняв, раздор гаси пожара,
жаравата на смут и ропот,
дай здраве, бодрост на телата,
сърцата ни със мир изпълвай.
Така стори Преблаги Отче,
ведно с Духа и със Сина Си,
на Тебе слава, Троице Свята
през всички векове навеки. Амин.
Псалмодия
Ант. 1. Добро е да се уповаваме на Господа, * защото милостта Му е вечна. / Алилуя.
Псалм 117 (118)
Празничен благодарствен химн
Исус е камъкът, който, пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла. (Деян. 4:11)
І
Славете Господа, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна.

Да каже сега домът Израилев: *
Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Да каже сега домът Ааронов: *
Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Да кажат сега, които се боят от Господа: *
Той е благ, защото милостта Му е вечна.

В утеснението си викнах към Господа *
и Господ ме послуша и на простор ме изведе.

Господ е с мене, няма да се уплаша: *
какво ще ми стори човек?

Господ ми е помощник, *
ще гледам срещу моите врагове.

По-добре да се уповаваме на Господа, *
отколкото да се надяваме на князе.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Добро е да се уповаваме на Господа, / защото милостта Му е вечна. / Алилуя.
Ант. 2. Господ е моя сила * и песен. / Алилуя.
ІІ
Всички народи ме бяха окръжили, *
но с името Господне аз ги повалих;

обсадиха ме, обиколиха ме, *
но с името Господне аз ги повалих.

Обиколиха ме, както пчели обикалят мед, +
и угаснаха като огън в тръне: *
с името Господне аз ги повалих.

Блъснаха ме силно, за да падна, *
ала Господ ме подкрепи.

Господ е моя сила и песен; *
Той стана мое спасение.

Глас на радост и спасение *
в жилищата на праведните;

десницата на Господа твори сила! +
Десницата Господня е висока, *
десницата Господня твори сила!

Няма да умра, но ще живея *
и ще разгласям делата Господни.

Господ ме строго наказа, *
ала на смърт ме не предаде.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ е моя сила / и песен. / Алилуя.

Ант. 3. Славя Те, Господи, *  че ме послуша. / Алилуя.
ІІІ
Отворете ми портите на правдата: *
ще вляза в тях, ще прославя Господа.

Ето портите Господни: *
праведните ще влязат в тях.

Славя Те, че ме послуша *
и стана мое спасение.

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, *
той стана глава на ъгъла:

това е от Господа *
и е дивно в очите ни.

Тоя ден е Господ сътворил: *
да се зарадваме и да се развеселим в него.

О, Господи, спаси! *
О, Господи, спомогни!

Благословен, който иде в името Господне! *
Благославяме ви от дома Господен.

Господ е Бог и ни осия; +
връзвайте с въже жертвата, *
водете я към роговете на жертвеника.

Ти си мой Бог: ще Те славя; *
Ти си мой Бог: ще Те превъзнасям.

Славете Господа, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Славя Те, Господи, че ме послуша. / Алилуя.
Четене (Гал. 6:8)
Каквото посее човек, това и ще пожъне: който сее в плътта си, от плътта ще пожъне тление; а който сее в духа, от духа ще пожъне вечен живот.

В.  Твоето слово, Господи, е вечно.
Вс. Твоята вярност пребъдва от рода в род.

Молитва от текстовете за времената.