1NW01

Понеделник в Осмината на Възкресение Христово
 
 ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 2,14.22-23

Тоя Исус Бог възкреси, на което свидетели сме ние всички.

Четене от деянията на Апостолите.                    

В деня на Петдесятница Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да им говори: „Мъже Юдеи и вие всички, които живеете в Йерусалим! Нека ви бъде известно това, и внимавайте на думите ми. Мъже Израилтяни, изслушайте тия думи: Исуса Назорея, Мъж, засвидетелствуван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете, Него, по опреде­лената воля и предвидение Божие предаден, вие хванахте и, след като приковахте с ръце на беззаконници, Го убихте; но Бог Го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да Го удържи. Защото Давид казва за Него: „Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още плътта ми ще почива в надежда; защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя Светия да види тление. Ти ми си дал да позная пътищата на живота, и ще ме изпълниш с радост чрез лицето Си.” Мъже братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давид, че той и умря, и биде погребан, и гробът му е у нас и до днес. А бидейки Пророк и знаейки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престо­ла му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта Му не видя тление. Тоя Исус Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15,1-2а и 5.7-8.9.10.11 (О: 1)

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. или: Алилуя.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.
Казах на Господа: Ти си Господ мой.
Господ е дял от моето наследие и моята чаша;
Ти държиш моя жребий.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

Ще благославям Господа, който ме е вразумил,
дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа,
защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

Затова се възрадва сърцето ми,
и се възвесели езикът ми;
а още и плътта ми ще почива в надежда.
Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

И не ще дадеш на Твоя Светия да види тление.
Ти ще ми посочиш пътя на живота,
пълна радост е пред Твоето лице,
блаженство е в Твоята десница на веки.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.


АЛИЛУЯ
Пс 117,24


R: Алилуя, Алилуя

Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 28,8-15

Обадете на братята ми да отидат в Галилея и там ще Ме видят.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

В онова време: Жените излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му. И ето Исус ги срещна и им рече: „Радвайте се.” А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха. Тогава Исус им казва: „Не бойте се; идете и обадете на братята ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.” Когато те отидоха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И тия, като се събраха със старейте и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: „Кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спехме, и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.” А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между юдеите до днес.

Това е слово Господне.