1NW02

Вторник в Осмината на Възкресение Христово

 ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 2,36-41

Покайте се, и всеки от вас да се кръщава в името на Исуса.

Четене от деянията на Апостолите.                     

В деня на Петдесетница Петър казваше на Юдеите: „И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тоя Исус, когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос.” Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петър и на другите Апостоли: „Какво да направим, мъже братя?” А Петър им рече: „Покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Светия Дух. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ Бог наш.” И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: „Спасявайте се от тоя опак род.” И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се; и се присъединиха в оня ден около три хиляди души.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,4-5.18.19.20 и 22 (О: 5в)

С милост Господня е пълна земята. или: Алилуя.

Защото словото на Господа е право,
и всички Му дела са верни.
Той обича правда и съд;
с милост Господня е пълна земята.

С милост Господня е пълна земята.

Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят,
и които се уповават на милостта Му;
че Той ще спаси душата им от смърт,
и във време на глад ще ги прехрани.

С милост Господня е пълна земята.

Нашата душа се уповава на Господа;
Той е наша помощ и наша защита.
Да бъде милостта Ти над нас,
Господи, според както Ти се уповаваме.

С милост Господня е пълна земята.


АЛИЛУЯ    
Пс 117,24


R: Алилуя, Алилуя

Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 20,11-18

Видях Господа и ми каза това.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба; и вижда два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Исусово. И те й казват: „Жено, защо плачеш?” Отговори им: „Дигнали Господа моя, и не зная, де са Го турили.” Като рече това, обърна се назад и видя Исуса да стои; ала не знаеше, че е Исус. Исус й казва: „Жено, защо плачеш? Кого търсиш?” Тя, мислейки, че е градинарят, каза му: „Господине, ако си го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема.” Исус й казва: „Марио!” Тя се обърна и Му рече: „Равуни!” (което значи: Учителю!). Исус й казва: „Не се допирай до Мене; защото още не съм възлязъл при Отца Си. Но иди при братята Ми и им кажи: „Възлизам при моя Отец и при вашия Отец, и при моя Бог и при вашия Бог.” Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците: „Че видяла Господа и че това й казал.”

Това е слово Господне.