1NW04

Четвъртък в Осмината на Възкресение Христово

 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 3,11-26

Началника на живота убихте, когото Бог възкреси от мъртвите.

Четене от деянията на Апостолите.                     

В онези дни: И понеже изцереният хром се не отделяше от Петър и Иван, то целият народ ужасен се стече при тях в притвора, наречен Соломонов. Като видя това Петър, каза към народа: „Мъже Израилтяни, какво се чудите на това?, или какво сте се вгледали в нас, като че ли със своя сила или благочестие сме направили тоя да ходи? Бог на Авраам, на Исаак и на Яков, Бог на отците ни, прослави Своя Син Исуса, когото вие предадохте и от когото се отрекохте пред лицето на Пилат, когато той бе решил да го пусне. Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и поискахте да ви дари един човек убиец, а Началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. И заради вярата в Неговото име, името Му укрепи тоя, когото гледате и познавате, а вярата, що е чрез Него, му даде това изцеление пред всинца ви. Но аз зная, братя, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание. А Бог, който бе предизвестил чрез устата на всичките Си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни. И тъй, покайте се и обърнете си, за да се заличат греховете ви; за да дойдат време за прохлаждане от лицето на Господа, и Той да прати предсказания вам Исус Христос, когото небето трябваше да прибере до онова време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички Свои свети пророци отвека. Мойсей бе казал на отците: „Господ, Бог ваш, ще въздигне вам от братята ви пророк като мене: Него слушайте за всичко, каквото ви каже. И всяка душа, която не послуша тоя Пророк, ще бъде изтребена измежду народа”. И всички пророци от Самуил и след него, колкото души са говорили, също тъй предизвестиха тия дни. Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраам: „И в Твоето семе ще бъдат благословени всички земни племена. Бог, като възкреси Сина Си Исуса, най-напред вам Го прати, да ви благославя, за да се отвръща всеки от злините си.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 8,2а и 5.6-7.8-9 (О: 2ав)

Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя! Или: Алилуя.

Господи, Боже наш, що е човек, та го помниш?
или син човечески, та го спохождаш?
Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите:
със слава и чест си го увенчал.

Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя!

Поставил си го владетел над делата на Твоите ръце;
всичко си покорил под нозете му.
Овци и волове всички, а също и зверовете полски, птици небесни
и риби морски, всичко, що преминава морските пътища.

Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя!


АЛИЛУЯ
Пс 117,24


R: Алилуя, Алилуя

Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 24,35-48

Тъй трябваше Христос да страда и да възкръсне от мъртвите в третия ден.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

В онова време: Учениците разказваха за случилото се по пътя, и как Го познаха, когато преломваше хляба. Когато те приказваха за това, Сам Исус застана сред тях и им каза: „Мир вам! Аз съм, не бойте се!” Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух. Но Той им рече: „Защо се смущавате, и защо мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете Ми и нозете Ми: Аз съм Същият; попипайте и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам.” И като рече това, показа им ръцете и нозете. А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той им рече: „Имате ли тук нещо за ядене?” Те Му дадоха късче печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях. И рече им: „Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се извърши всичко, писано за Мене в Закона Мойсеев и у пророците и в псалмите.” Тогава им отвори ума, за да разбират писанията. И им рече: „Тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Йерусалим. А вие сте свидетели за това.

Това е слово Господне.