1NW06

СЪБОТА
Осмината на Възкресение Христово

ПЪРВО ЧЕТИВО
Не можем да не говорим за това, що сме видели и чули.

Четене от деянията на Апостолите. (4,13-21)

В онези дни: Началниците, старейте и книжниците, като виждаха смелостта на Петър и Иван и като разбраха, че са безкнижни и про­сти човеци, чудеха се; пък добре знаеха, че те бяха с Исуса. Но като виждаха изцерения човек да стои с тях, нямаха какво да възразят.
И, като им заповядаха да излязат из синедриона, съвещаваха се по­между си и думаха: „Какво да правим с тия човеци? Защото на всички, които живеят в Йерусалим, е известно, че бележито чудо стана чрез тях ние не можем да отречем това. Но, за да не се разгласи това още повече между народа, нека строго да ги заплашим да не говорят вече за това име на никой човек.”
И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да поучават в името Исусово. Но Петър и Иван им отговориха и рекоха: „Съдете, дали е справедливо пред Бога – вас да слушаме повече, неже­ли Бога. Защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули.” А те, като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намираха как да ги накажат; защото всички прославяха Бога за станалото.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ (Пс 117,1 и 14-15.16ав-18.19-21) 

Славя Те, Господи, че ме послуша.

Славете Господа, защото Той е благ, 
защото милостта Му е вечна.
Господ е моя сила и песен;
Той стана мое спасение.

Славя Те, Господи, че ме послуша.

Глас на радост и спасение в жилищата на праведните. 
Десницата на Господа твори сила,
десницата Господня е висока.
Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде.

Славя Те, Господи, че ме послуша.

Отворете ми портите на правдата:
ще вляза в тях, ще прославя Господа;
ето портите Господни; праведни ще влязат в тях.
Славя Те, че ме послуша, и стана мое спасение.

Славя Те, Господи, че ме послуша.


АЛИЛУЯ (Пс 117,24)

Алилуя, Алилуя, Алилуя 

Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в Него.

Алилуя, Алилуя, Алилуя 

ЕВАНГЕЛИЕ
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието.

Четене от светото Евангелие според Марко. (16,9-15)

Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. Тя отиде, та обади на ония, които са били с Него и които плачеха и ридаеха. Но те, като чуха, че Той е жив и че тя Го е видяла, не повярваха.
След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. И като се върнаха, обадиха на останалите; но и на тях не повярваха.
Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал. И рече им: „Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари.”

Това е слово Господне.