1NWP-b

ПОСТНО ВРЕМЕ
1 Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Завет на Бога с освободения от водите на потопа Ной.
Четене из книгата Битие.    9, 8-15
Това рече Бог на Ной и на синовете му с него: „Ето, Аз сключвам Моя завет с вас и с потомството ви подир вас, и с всяка жива душа, която е с вас, с птиците и с добитъка, и с всички земни зверове, които са при вас, с всички излезнали от ковчега, с всички земни животни. Сключвам Моя завет с вас, няма вече да бъде изтребяна всяка плът от потопни води и не ще вече да има потоп, който да опустоши земята.”
И рече Бог: „Ето знакът на завета, който сключвам между Мене и между вас и между всяка жива душа, която е с вас, до вечни родове: Аз поставям Моята дъга в облака, за да бъде знак на завета между Мене и между земята. И кога изпратя облак на земята, ще се яви дъгата Ми в облака; и ще си спомня Моя завет, който е между Мене и между вас и между всяка душа, живееща във всяка плът; и водата няма вече да стане на потоп, за да изтреби всяка плът.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 24, 4вс-5ав.6-7вс.8-9 ( О: Срв 10)
Всички Твои пътища, Господи, са милост и истина за ония, които пазят завета ти.
Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение.
Всички Твои пътища, Господи, са милост и истина за ония, които пазят завета ти.
Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са от века. По милостта Си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи.
Всички Твои пътища, Господи, са милост и истина за ония, които пазят завета ти.
Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя. Насочва кротките към правда, учи кротките на своите пътища.
Всички Твои пътища, Господи, са милост и истина за ония, които пазят завета ти.
ВТОРО ЧЕТИВО
Образът на тая вода –
кръщението спасява сега и вас.
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.  3, 18-22
Възлюбени:
Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, Праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с което Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница, и които някога се не покориха, когато Божието дълго търпение ги очакваше, в дните на Ной, при строенето на ковчега, в който малцина, сиреч осем души, се избавиха от водата; образът на тая вода – кръщението – което не е отмахване плътската нечистота, а обещаване Богу добра съвест, спасява сега и нас чрез възкресението на Исуса Христа, който, като се възнесе на небето, е отдясно на Бога, и Комуто се покориха Ангели, и Власти и Сили.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО    Мт 4, 4в
Не само с хляб живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста.
ЕВАНГЕЛИЕ
Беше изкушаван от сатаната,
 и Ангели Му служеха.
Четене от светото Евангелие според Марко.       1, 12-15
В онова време:
Духът извежда Исуса в пустинята, и Той беше там в пустинята четирийсет дни, изкушаван от сатаната; беше със зверовете; и Ангелите Му служеха.
А след като бе предаден Иван, Исус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: „Времето се изпълни, и наближи царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.”
Това е слово Господне.