1NZ01.1

Понеделник
Година I

ПЪРВО ЧЕТИВО
Евр 1, 1-6

Бог ни говори чрез Сина.

Начало на посланието до евреите.

Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, когото постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете и който, бидейки сияние на славата и образ на Неговата ипостас и държейки всичко с мощното си слово, след като чрез Себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините и стана толкова по-горен от Ангелите, колкото по-славно от тях име е наследил. Защото кому от Ангелите някога Бог е казал: „Син Мой си Ти, Аз днес Те родих”. И пак: „Аз ще Му бъда Отец, а Той ще Ми бъде Син?” Също, кога въвежда Първородния във вселената, казва: „да Му се поклонят всички Ангели Божии”.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96,1 и 2в.6 и 7с.9 (О: Срв 7с)

Поклонете се на Бога, всички негови ангели

Господ царува, да се радва земята,
да се веселят многобройните острови.
Правда и съд е основа на престола Му.
Поклонете се пред Него, всички богове.

Поклонете се на Бога, всички негови ангели
Небесата разгласят Неговата правда,
и всички народи видяха Неговата слава.
Защото ти, Господи, си възвишен над цялата земя,
превъзвишен над всички богове.

Поклонете се на Бога, всички негови ангели

АЛИЛУЯ      
Мр 1-15

R: Алилуя, Алилуя

Наближи царството Божие, казва Господ, покайте се и вярвайте в Евангелието.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 1,14-20

Покайте се и вярвайте в Евангелието.

Четене от светото Евангелие според Марко.       

След като бе предаден Иван, Исус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: „Времето се изпълни, и наближи царството Божие: покайте се и вярвайте в Евангелието.” А като вървеше покрай Галилейското море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И рече им Исус: „Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.” И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него. И като отмина малко, Той видя Якова Зеведеев и брата му Иван, също в кораб, да кърпят мрежите си; и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.

Това е слово Господне.