1NZ05.1

Петък – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Да се постараем да влезем в онова покоище.
Четене от посланието до евреите. 4,1-5.11
Братя,
Нека, прочее, се страхуваме, да не би, като ни е оставено обещание да влезем в Неговото покоище, някой от вас да се яви закъснял. Защото и нам се възвести, както и тям; ала словото, що бяха чули, не им принесе полза, понеже ония, които го бяха чули, не го смесиха с вяра.
А влизаме в покоището ние, които повярвахме, както Той е рекъл: „Затова се заклех в гнева Си, че те не ще влязат в Моето покоище”, макар че Неговите дела бяха извършени от създание мира. Защото нейде е казано за седмия ден тъй: „и в седмия ден Бог си почина от всичките си дела.” И пак там: „Не ще влязат в покоището ми.”
И тъй, нека се постараем да влезем в онова покоище, та да не би някой да падне в подобно непокорство.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 77,3 и 4вс.6с-7.8(0: срв 7с)
Не забравяйте Божиите дела.
Каквото сме чули и узнали, и каквото са ни разказвали отците ни, като разгласяме на идещия род славата на Господа и силата му.
Не забравяйте Божиите дела.
Та и те в свое време да разказват на своите деца, да възлагат надеждата си на Бога, и да пазят неговите заповеди.
Не забравяйте Божиите дела.
Да не бъдат като бащите си, род упорит и бунтовен, непостоянен по сърце, и неверен Богу по дух.
Не забравяйте Божиите дела.
АЛИЛУЯ       Лк 7,16.
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син Човечески има власт на земята да прощава грехове.
Четене от светото Евангелие според Марко.        2,1-12
След няколко дни Исус пак влезе в Капернаум: и се разчу, че е в една къща, и се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото.
И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица. И като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя Исус вярата им, каза на разслабения: „Чедо, прощават ти се греховете.”
Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: „Какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?”
Исус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: „Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: „Прощават ти се греховете”, или да кажа: „Стани, вземи си одъра и ходи?” Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): „Тебе казвам: Стани, вземи си одъра и върви у дома си.”
Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: „Никога такова нещо не сме виждали.”
Това е слово Господне.