1pnJ

Петък
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, Спасителю Исусе,
Светлина най-ярка.
Приеми ни плодовете
на молитвата ни жарка.
Събуди във нас Ти вяра
и надежда съкровена.
Дай ни мир и постоянство
в радостта ни съвършена.
Със сълзите Си смекчи
твърдостта в сърцата.
За Блаженото Си Царство
разпали ни Ти душата.
На Теб слава, о, Христе,
и на хората – надежда,
на Отец и Свети Дух.
Вечността Ти ни отреждаш. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Господи, на Теб ще Ти бъдат угодни праведни жертвоприношения върху Твоя олтар!
Псалм 50
Смили се над мен, Боже, *
поради голямата Си милост
и поради многото Си щедрости, *
заличи беззаконията ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие *
и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си осъзнавам, *
и моят грях е винаги пред мен.
Против Теб самия съгреших *
и зло пред Твоите очи извърших,
така че Ти си прав в Твоята присъда *
и чист в Твоя съд.
Ето, в беззаконие съм заченат *
и в грях ме роди майка ми.
Ето, Ти обикна истината в сърцето *
и вътре в мен яви мъдростта Си.
Поръси ме с исоп и ще бъда чист. †
Ето, роден съм в беззаконие, *
умий ме и ще бъда по-бял от сняг.
Дай ми да чуя радост и веселие
и ще се зарадват съкрушените от Теб кости.
Отвърни лицето Си от греховете ми *
и заличи всичките ми беззакония.
Сърце чисто създай в мен, Боже, *
и истинния дух обнови вътре в мен.
Не ме отхвърляй от лицето Си *
и Светия Твой Дух не отнемай от мен.
Върни ми радостта на Твоето спасение *
и с властния Си Дух ме утвърди.
Беззаконниците ще науча на Твоите пътища *
и нечестивите към Теб ще се обърнат.
Избави ме от кръвнина, Боже на моето спасение, *
и езикът ми ще възхвали Твоята правда.
Господи, отвори устните ми *
и устата ми ще възвестят Твоята хвала,
защото ако искаше жертва – бих Ти дал, *
но към всеизгаряния Ти не благоволиш.
Жертва на Бога е дух съкрушен, *
сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, *
въздигни стените на Йерусалим.
Тогава ще Ти бъдат угодни праведни жертвоприношения, *
приноси и всеизгаряния.
Тогава на Твоя олтар *
ще възложат телци.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господи, на Теб ще Ти бъдат угодни праведни жертвоприношения върху Твоя олтар!
Ант. 2 Господи, Ти си слава и правда на Твоя народ!
Кантик Иc. 45, 15-26
Наистина, Ти си Бог съкровен, *
Бог Израилев, Спасител.
Те всички ще бъдат посрамени и опозорени, †
заедно с тях ще отидат със срам *
и всички, които правят идоли.
А Израил ще бъде спасен с вечно спасение от Господ. *
Вие не ще бъдете посрамени никога.
Защото така казва Господ, Който сътвори небесата. *
Той е Бог, Който образува земята и я създаде.
Той я утвърди, *
ненапразно я сътвори.
Той я образува за живеене. *
Аз съм Господ и няма друг бог освен Мен.
Аз не говорих тайно *
и не на тъмно място на земята.
Не казах на Якововото племе: „Напразно ме търсите.“ *
Аз съм Господ, Който изрича правда и открива истината.
Съберете се и елате, *
приближете се всички оцелели от народите.
Неразбрани са онези, които носят дървения си идол, *
и се молят на бог, който не спасява.
Обявете и кажете, като се посъветвате помежду си: *
„Кой е възвестил това от стари времена и го е казал пръв?“
Не го ли казах Аз, Господ? Няма друг бог освен Мен, *
няма друг бог, праведен и спасител, освен Мен.
Към Мен се обърнете *
и ще бъдете спасени
всички земни краища, *
защото Аз съм Бог и няма друг бог освен Мен.
Кълна се в Себе Си – *
от устата Ми излиза правда, дума неизменна,
че пред Мен ще се прегъне всяко коляно, *
в Мен ще се кълне всеки език.
„Само у Господ – ще кажат за Мен – *
има правда и сила.
При Него ще дойдат и ще се засрамят *
всички, които са враждували против Него.
Чрез Господ ще бъде оправдано и прославено *
цялото племе Израилево.“
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господи, Ти си слава и правда на Твоя народ!
Ант. 3 Елате при Господ с радостни песни!
Псалм 99
Възкликни към Господ, цяла земю! †
Служете на Господ с веселие, *
идете пред лицето Му с възклицание.
Познайте, че Господ е Бог, †
Че Той ни е създал и ние сме Негови – *
Негов народ и овце от Неговото стадо.
Влизайте в Неговите порти със славословие, †
в Неговите двори – с хваление. *
Славете Го и благославяйте името Му.
Защото Господ е благ, †
Неговата милост е вечна *
и Неговата истина е от род в род.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Елате при Господ с радостни песни!
Кратко Четиво Еф. 4, 29-32
Нека от устата ви не излиза никаква лоша дума, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите. Не оскърбявайте Светия Дух Божи, с Когото сте запечатани за деня на избавлението. Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула нека бъдат далеч от вас, заедно с всяка злоба, но бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си взаимно, така както и Бог ви прости в Христос.
Кратки възгласи
Н. Окажи ми, Боже, * Твоето милосърдие!
Окажи ми, Боже, * Твоето милосърдие!
В. Посочи ми правилния път –
* Твоето милосърдие!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Окажи ми, Боже, * Твоето милосърдие!
Ант. Господ посети и изкупи Своя народ!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ посети и изкупи Своя народ!
Просби
Нека призовем Христос, Който чрез светия Си кръст изкупи света и, обожавайки Го, да кажем:
Окажи ни, Господи, милосърдието Си!
Христе, Слънце на правдата, освети живота ни с Твоите лъчи,
– отдалечи от нас тъмните внушения на злото.
Предпази мислите, желанията и делата ни,
– за да можем днес да изпълним Твоята воля.
Отклони лицето Си от нашите грехове,
– заличи всичките ни прегрешения.
Чрез Твоя кръст и Твоето Възкресение,
– изпълни ни с утехата на Светия Дух.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
О, Боже, Ти, Който разпръсна мрака на невежеството със светлината на Твоето Слово, вложи, молим Те, в сърцата ни добродетелта на вярата, така че разпаленият от Твоята благодат огън, да премахне всяко изкушение.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!