1pnMD

Понеделник
I седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1 Владико мощни, Верни Боже,
Ти на света държиш съдбите,
на утрото даряваш слънце,
на пладнето пък – топлината.

2 На гняв, раздор гаси пожара,
жаравата на смут и ропот,
дай здраве, бодрост на телата,
сърцата ни със мир изпълвай.

3 Така стори Преблаги Отче,
ведно с Духа и със Сина Си,
на Тебе слава, Троице Свята
през всички векове навеки. Амин.

Псалмодия

Ант. 1.
Законът на Господа весели сърцето * и укрепява душата.
Псалм 18 (19) Б
Славата на Бога Законодател
Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец. (Мат. 5:48)

Законът на Господа е съвършен ‒ укрепява душата; *
откровението Господне е вярно ‒ простите прави мъдри.

Господните повеления са праведни ‒ веселят сърцето; *
Господнята заповед е светла ‒ просветлява очите.

Страхът Господен е чист ‒ пребъдва навеки. *
Съдбите Господни са истина ‒ всички са праведни;

те са по-желани от злато, и дори от множество чисто злато *
по-сладки от мед и капки от вощен мед;

и Твоят раб бива опазван от тях; *
в тяхното спазване е великата награда.

Кой ще съгледа своите грешки? *
От моите тайни грехове ме очисти,

и от умишлените удържи раба Си, *
за да ме не обладаят.

Тогава аз ще бъда непорочен *
и чист от голямо развращение.

Думите на устата ми и помислите на сърцето ми *
да бъдат благоугодни пред Тебе, +
Господи, крепост моя и Избавителю мой!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Законът на Господа весели сърцето / и укрепява душата.

Ант. 2. Стани, Господи, * осъди народите справедливо.

Псалм 7
Молитва на оклеветения
Ето, Съдията стои пред вратата. (Яков 5:9)

Господи, Боже мой! на Тебе се уповавам, *
спаси ме от всички мои гонители и ме избави;

да не изтръгне врагът като лъв душата ми *
и да я не разкъса, кога няма избавител, нито спасител.

Господи, Боже мой! ако аз съм направил нещо, *
ако има неправда в ръцете ми,

ако съм отплащал със зло на онзи, който е бил в мир с мене, *
аз, който съм избавял дори онзи, който без причина ми е станал враг,

нека врагът погне душата ми и я настигне, +
нека стъпче в земята живота ми, *
и славата ми да хвърли в праха.

Стани, Господи, в гнева Си, +
дигни се против бесненията на враговете ми, *
пробуди се заради мене за в съда, който си заповядал,

множество народи ще застанат около Тебе; *
издигни се високо над тях.

Господ ще съди народите. +
Съди ме, Господи, по правдата ми *
и по непорочността, що е в мене.

Да престане злобата на нечестивите, +
а праведника подкрепи, *
защото Ти изпитваш сърца и утроби, праведний Боже!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Стани, Господи, / осъди народите справедливо.

Ант. 3. Бог е съдия праведен и крепък, * Който спасява правите по сърце.

ІІ
Моят щит е в Бога, *
Който спасява правите по сърце.

Бог е съдия праведен, крепък и дълготърпелив, *
и Бог, Който всеки ден строго изисква;

ако някой не се обръща, Той изостря меча Си, *
изопва лъка Си и го насочва,

приготвя за него смъртоносни оръдия, *
прави стрелите Си палещи.

Ето, нечестивият зачена неправда, +
носи злоба *
и роди си лъжа.

Ров изрови, изкопа го дълбоко *
и падна в ямата, която приготви;

злобата му ще се обърне върху неговата глава *
и злодейството му ще падне върху темето му,

Ще славя Господа по Неговата правда *
и ще възпявам името на Господа Всевишни.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Бог е съдия праведен и крепък, / Който спасява правите по сърце.

Четене (Як. 1:19-20, 26)
Нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв, защото човешкият гняв не върши Божия правда. Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.

В. Ще благославям Господа във всяко време.
Вс. Хвалата за Него винаги е в устата ми.

Молитва
Боже, Господарю на лозето и на жетвата, Ти разпределяш работата и даваш справедлива заплата, + стори да понасяме търпеливо ежедневните трудности * и без ропот да изпълняваме Твоята воля. Чрез Христа, нашия Господ.