1pnN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Изкупителю Христе,
образ верен на Отца,
Лъч от Вечна Светлина,
химн във нашите сърца.
Ти събра народите
във съюз за тържество
и ръцете Си простря
върху кръстното дърво.
От разпраната страна
лее се Кръвта с вода.
Жива Пасха, тайна свята,
обновяваш ни сърца.
Теб възхвала, Исусе,
Бож’е Слово вековечно.
Тебе Отче, Дух Свети,
все ще славим ние вечно. Амин!
Псалмодия
Ант.1 Изцери душата ми, Господи, защото съгреших против Теб!
Псалм 40
Блажен е онзи, който се грижи за бедните. *
В злочест ден Господ ще го избави.
Господ ще запази живота му, *
той ще бъде блажен на земята.
Ти няма да го предадеш на волята на враговете му. *
Господ ще го подкрепи при болничното му легло.
Аз казах: „Господи смили се над мен, *
изцери душата ми, защото съгреших против Теб.
Враговете ми говорят зло за мен и казват: *
„Кога ще умре и кога ще загине името му?“
Ако някой идва да ме види и говори лъжа, †
неговото сърце трупа в себе си неправда, *
а щом излезе навън – злослови.
Всички, които ме мразят, шепнат против мен *
и кроят зло против мен:
„Лоша болест го е сполетяла, *
легна и няма да се изправи на крака.“
Дори човекът, който беше в мир с мен, *
на когото имах доверие
и който е ял хляба ми, *
вдигна петата си против мен.
Но Ти, Господи, смили се над мен и ме вдигни, *
за да мога да им отвърна.
По това ще узная, че Ти благоволиш към мен, *
ако моят враг не тържествува над мен.
А мен Ти ме поддържаш в непорочността ми, *
утвърждаваш ме винаги пред лицето Си.
Благословен Господ, Бог Израилев, *
сега и във вековете. Амин!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Изцери душата ми, Господи, защото съгреших против Теб!
Ант. 2 Господ на силите е с нас, Бог на Яков е наш застъпник!
Псалм 45
Бог е наше прибежище и сила, *
бърз помощник в беди,
затова няма да се уплашим, дори и земята да се разклати *
и планините да се преместят в морското сърце.
Нека бучат и се вдигат водите им, *
нека се тресат планините от вълнението им.
Речни потоци веселят Божия град, *
святото жилище на Всевишния.
Бог е сред него, той няма да се поклати. *
Бог ще му помогне от ранно утро.
Разфучаха се народите, вдигнаха се царствата, *
Всевишният нададе Своя глас и земята се разтопи.
Господ на силите е с нас, *
Бог на Яков е наш застъпник.
Елате и вижте делата Господни, *
какви опустошения направи Той по земята.
Той прекрати войните до краищата на земята, †
строши лък и пречупи копие, *
колесници с огън изгори.
Застанете и познайте, че Аз съм Бог! *
Ще бъда превъзнесен у народите, превъзнесен по земята.
Господ на силите е с нас, *
Бог на Яков е наш застъпник.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ на силите е с нас, Бог на Яков е наш застъпник!
Ант. 3 Всички народи ще дойдат и ще Ти се поклонят, Господи!
Кантик Откр. 15, 3-4
Велики и чудни са Твоите дела, *
Господи Боже Вседържителю!
Праведни са Твоите пътища, *
Царю на светиите!
Кой не ще се побои от Теб, Господи, *
и не ще прослави Твоето име?
Защото само Ти си свят! †
Всички народи ще дойдат и ще Ти се поклонят, *
защото Твоите присъди станаха явни.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Всички народи ще дойдат и ще Ти се поклонят, Господи!
Кратко четиво Рим. 15, 1-3
Ние, силните, сме длъжни да понасяме немощите на слабите, а не да угаждаме на себе си. Всеки от нас е длъжен да угажда на ближния в доброто за назидание. Защото и Христос не на Себе Си угоди, но както е писано: „Хулите на онези, които Те хулят, паднаха върху Мен.“
Кратки възгласи
Н. Христос ни обикна и изми * чрез драгоценната Си Кръв! Христос ни обикна и изми * чрез драгоценната Си Кръв!
В. Бог направи от нас царе и свещеници –
* чрез драгоценната Си Кръв!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Христос ни обикна и изми * чрез драгоценната Си Кръв!
Ант. Господ взе под закрила Своя слуга, като Си спомни милостта!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ взе под закрила Своя слуга, като Си спомни милостта!
Просби
Благословен е Бог, Който изпълва бедните и смирените със Своите благодати! Към Него отправяме нашата молба, като казваме:
Окажи ни, Господи, милосърдието Си!
Господи, изцери страдащите членове на Твоята Църква,
– чрез Кръвта на Христос, Който се пожертва за нас върху кръста.
Освободи потиснатите, просветли слепите,
– помогни на сираците и вдовиците.
Смили се над нас в часа на прехода ни към Живота,
– за да преминем към Него с вяра и мир в Теб.
Приеми във вечните селения душите на нашите скъпи покойници,
– за да Те съзерцават вечно.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, молим Те, стори така, че твоите верни да приемат съзнателно и с радост страданията в живота, следвайки винаги примера на Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!