1ponJ

Понеделник
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, Слънце на Правдата,
Слово на Живия Бог,
Ти озарявай Църквата
от Твоя светъл чертог.
Ние вървим към Господа,
към Вечния Небосвод.
Неизмерима Благост,
даряваща ни живот.
Денят преминава в радост,
благослов ни озарява.
Светлината в наш’та вяра
залез вече не познава.
Да бъде Христос наша храна,
Жива Вода в нас да трепти.
Чрез Него вкусваме Живота
във Отец и Дух Свети. Амин.
Псалмодия
Ант. 1 От ранно утро Те моля, Господи, чуй гласа ми!
Псалм 5, 2-10. 12-13
Чуй, Господи, думите ми, *
разбери мислите ми.
Вслушай се в гласа на моите вопли, *
Царю мой и Боже мой!
Господи, чуй рано гласа ми, *
сутрин ще застана пред Теб и ще чакам, *
защото Ти си Бог, Който не обича беззаконие, †
злият няма да се настани при Теб, *
нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи.
Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие, †
Ти ще погубиш онези, които говорят лъжа – *
от кръвожаден и коварен Господ се гнуси.
Аз, по Твоята велика милост, †
ще вляза в Твоя дом *
и ще се поклоня в светия Твой храм със страх пред Теб.
Господи, ръководи ме в Твоята правда †
заради моите врагове – *
изравнявай Твоя път пред мен.
Защото в устата им няма истина, *
сърцето им е бездна,
гърлото им – отворен гроб, *
с езика си ласкаят.
И ще се зарадват всички, които се уповават на Теб, *
ще ликуват вечно,
Ти ще закриляш, и ще се хвалят с Теб *
онези, които обичат Твоето име.
Защото Ти, Господи, благославяш праведника *
и с благоволение като с щит го закриляш.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 От ранно утро Те моля, Господи, чуй гласа ми!
Ант. 2 Ще прославяме Твоето славно име, Господи Боже наш!
Кантик 1Пар. 29, 10-13
Благословен си Ти, Господи Боже на нашия отец Израил, *
сега и във вековете!
Твое е, Господи, величието и силата, *
славата, победата и блясъка,
и всичко на небето и земята е Твое.
Твое е, Господи, Царството *
и Ти стоиш над всичко като владетел.
От Теб са богатството и славата – *
Ти владееш над всичко.
В Твоята ръка са силата и могъществото *
и в Твоя власт е да въздигнеш и укрепиш всичко.
Сега, Боже наш, Те прославяме *
и хвалим Твоето величествено име.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Ще прославяме Твоето славно име, Господи Боже наш!
Ант. 3 Слава на Господ в Неговия храм, Той царува вечно!
Псалм 28
Отдайте на Господ, синове Божии, *
отдайте на Господ слава и чест.
Отдайте на Господ слава на името Му, *
поклонете се на Господ във великолепното Му светилище.
Гласът Господен се носи над водите, †
Бог на славата, *
Господ загърмя над големите води.
Гласът Господен е силен, *
гласът Господен е величествен.
Гласът Господен поваля кедри, *
Господ събаря кедри ливански,
прави ги да скачат като телец, *
Ливан и Сирион – като млад еднорог.
Гласът Господен угасва огнения пламък, †
гласът Господен разтърсва пустинята, *
разтърсва Господ пустинята Кадеш.
Гласът Господен освобождава бременни кошути, †
оголва гори *
и в храма Му всичко възвестява Неговата слава.
Господ е седял над потопа, *
и ще седи Господ като Цap във вековете.
Господ ще даде сила на Своя народ, *
Господ ще благослови с мир Своя народ.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Слава на Господ в Неговия храм, Той царува вечно!
Кратко четиво 2 Сол. 3, 10б-13
Който не желае да се труди, не трябва и да се храни. Научаваме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят и се занимават
с празни неща. На тях заповядваме и ги молим, в нашия Господ Исус Христос, да работят безшумно и да се хранят със собствения си хляб. А вие, братя, не падайте духом, когато вършите добро.
Кратки възгласи
Н. Благословен си Ти, Господи, * сега и във вековете!
Благословен си Ти, Господи, * сега и във вековете!
В. Ти единствен вършиш чудеса –
* сега и във вековете!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Благословен си Ти, Господи, * сега и във вековете.
Ант. Благословен е Господ, нашият Бог!
Кантик на Захария Лк. 1,68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта,, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Благословен е Господ, нашият Бог!
Просби
Нека отдадем почит на Христос нашия Господ, пълен с благодат и Свети Дух, и се помолим с упование:
Дари ни Твоя Дух, Господи!
Стори да прекараме този ден в радост, мир и без грях,
– за да можем, при настъпването на нощта, да Те хвалим с чисто и признателно сърце.
Нека Твоята светлина ни озарява,
– за да бъдат делата ни направлявани от Теб.
Нека Твоята ръка ни подкрепя в служба на доброто
– и ни опазва в общението с Теб.
Съхрани онези, които разчитат на нашите молитви,
– изпълни ги с всяко телесно и душевно благословение.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, молим Те, вдъхновявай нашите дела и ги подкрепяй, за да могат винаги да започват и завършват в Теб.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!