1ptMD

Петък
I седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Владико мощни, Верни Боже,
Ти на света държиш съдбите,
на утрото даряваш слънце,
на пладнето пък – топлината.
2.Владико мощни, Верни Боже,
Ти на света държиш съдбите,
на утрото даряваш слънце,
на пладнето пък – топлината.
3.Така стори Преблаги Отче,
ведно с Духа и със Сина Си,
на Тебе слава, Троице Свята
през всички векове навеки. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Ще се затека по пътя на Твоите заповеди, * кога разшириш сърцето ми.
Псалм 118 (119):25-32
ІV (Далет)
Бог е утеха на изтерзания
Душата ми е в прах хвърлена: *
оживи ме по Твоето слово.

Обявих моите пътища и Ти ме чу: *
научи ме на Твоите наредби.

Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди, *
и ще размислям за Твоите чудеса.

Душата ми чезне от скръб: *
укрепи ме по Твоето слово.

Отдалечи от мене пътя на лъжата *
и ми дай Твоя закон.

Избрах пътя на истината, *
турих пред себе си Твоите съдби.

Прилепих се към Твоите откровения, Господи: *
недей ме засрамя.

Ще се затека по пътя на Твоите заповеди, *
кога разшириш сърцето ми.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Ще се затека по пътя на Твоите заповеди, / кога разшириш сърцето ми.

Ант. 2. Няма да се поклатя * като се уповавам на Господа.
Псалм 25 (26)
Доверчива молитва на праведника
Бог ни избра чрез Христа, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни. (срв. Еф. 1:4)
Отсъди ме, Господи, +
понеже ходих непорочно *
и като се уповавам на Господа, няма да се поклатя.

Изкуси ме, Господи, изпитай ме; *
разтопи моите вътрешности и моето сърце;

защото Твоята милост е пред очите ми *
и аз ходих в Твоята истина,

с люде лъжливи не седях *
и с коварни няма да отида;

намразих сборището на злонамерените *
и с нечестивци няма да седна;

ще умивам ръцете си в невинност *
и ще обикалям жертвеника Ти, Господи,

за да възвестявам с хвалебен глас *
и да разказвам всички Твои чудеса.

Господи, обикнах обиталището на Твоя дом *
и мястото, дето живее Твоята слава.

Не погубвай душата ми с грешници *
и живота ми с кръвници,

в чиито ръце има злодейство *
и чиято десница е пълна с подкупи.

Аз пък ходя в своята непорочност; *
избави ме, Господи, и помилуй ме.

Ногата ми стои на прав път; *
в събранията ще благославям Господа.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Няма да се поклатя / като се уповавам на Господа.

Ант. 3. На Господа се уповаваше сърцето ми * и Той ми помогна.
Псалм 27 (28) 1-3, 6-9
Моление и благодарение
Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. (Иоан 9:3)
Към Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, *
не бъди безмълвен към мене,

та да не би при Твоето безмълвие *
да се уподобя на слизащ в гроб.

Чуй гласа на моите молби, кога викам към Тебе, *
кога дигам ръце към светия Твой храм.

Не ме погубвай с нечестивци и със злосторници, *
които с ближните си говорят за мир, а на сърце имат зло.

Благословен Господ, *
защото Той чу гласа на молбите ми.

Господ е моя крепост и мой щит; *
на Него се уповаваше сърцето ми

и Той ми помогна, и сърцето ми се зарадва; *
аз ще Го прославя с моята песен.

Господ е крепост на Своя народ *
и спасителна защита на Своя помазаник.

Спаси народа Си и благослови наследството Си; *
паси ги и ги въздигай навеки!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. На Господа се уповаваше сърцето ми / и Той ми помогна.

Четене (2Кор. 13:4)
Христос, ако и да бе разпнат по немощ, ала е жив чрез силата Божия; и ние също, ако
и да сме немощни в Него, ще бъдем живи с Него чрез сила Божия спрямо вас.

В. Душата ми е в прах хвърлена.
Вс. Оживи ме по Твоето слово.

Молитва
Господи Исусе Христе, + по целия свят настана тъмнина по пладне, когато като
невинен Агнец, позволи да бъдеш прикован на кръста за нашите грехове, * давай ни винаги
светлината, която сочи пътя към вечния живот. Който живееш и царуваш во веки веков.