1sbJ

Събота
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Зора трепти в небесата
с празничната светлина
и обкичва тя земята,
става тъй красив денят.
В сърцата няма тревога
и лумва в нас надежда.
Върху хаоса дъга изплува –
към мир и утеха повежда.
Така в деня си последен
верните чакат Те много.
Ще съзерцават пленени
Пришествието на Бога.
Слава на Бога Всевишни,
на Сина Единствен – слава.
Слава на Духа Осветител,
На Троица вечна – прослава. Амин.
Псалмодия
Ант. 1 Изпреварвам зората и викам: „На Твоето Слово, Господи, се уповавам!“
Псалм 118, 145-152 XIX
Чуй ме, Господи, викам от цялото си сърце *
и ще опазя Твоите устави.
Теб призовавам: „Спаси ме!“ *
и ще опазя Твоите откровения.
Изпреварвам зората и викам: *
„На Твоето Слово се уповавам!“
Очите ми изпреварват утринната стража, *
за да се задълбочавам в Твоето Слово.
Чуй гласа ми поради милостта Си, *
Господи, поради Твоя съд оживи ме.
Приближиха се онези, които замислят лукавство, *
те са далеч от Твоя закон.
Но Ти, Господи, си наблизо *
и всички Твои заповеди са истина.
Отдавна узнах за Твоите откровения, *
които Ти утвърди вечно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Изпреварвам зората и викам: „На Твоето Слово, Господи, се уповавам!“
Ант. 2 Господ е моя сила и моя песен, Той е мой избавител!
Кантик Изх. 15, 1-4. 8-13. 17-18
Ще възпея Господ, †
защото се славно прослави, *
коня и ездача на фараона хвърли в морето.
Господ е моя сила и моя песен. *
Той е мой избавител.
Той е мой Бог и ще Го прославя, *
Бог на баща ми и ще Го превъзнеса.
Господ е силен воин. *
Името Му е Всемогъщ.
Колесниците на фараона и войската му *
Той хвърли в морето.
От Твоето дихание се разцепиха водите, †
вълните застанаха като стена, *
бездните се сгъстиха в морското сърце.
Неприятелят каза: „Ще се втурна и ще ги догоня, †
ще разделя плячката, ще се насити с тях душата ми, *
ще извадя меча си и ще ги изтреби ръката ми.“
Ти духна и морето ги покри. *
Потънаха като олово в страшните води.
Кой е като Теб, Господи, между боговете? †
Кой е като Теб величествен със святост, *
многопочитан с похвали и творец на чудеса.
Ти простря десницата си и земята ги погълна. †
Ти водиш с милостта Си избавения от Теб народ *
и го придружаваш със силата в Твоето светилище.
Заведи го и го настани в планината на Твоето притежание, †
върху мястото, където Ти, Господи, си съградил Твоето жилище, *
в светилището, което Твоите ръце, Господи, са създали.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ е моя сила и моя песен, Той е мой избавител!
Ант. 3 Хвалете Господ, всички народи! †
Псалм 116
Хвалете Господ, всички народи, *
† прославяйте Го всички племена,
защото Неговата милост към нас е велика *
и истината Господня пребъдва вечно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Хвалете Господ, всички народи!
Кратко четиво 2 Петр. 1, 10-11
Братя, старайте се още повече да затвърдявате вашето звание и избор, защото, вършейки това, никога няма да сгрешите, защото така ще ви се даде свободен достъп до Вечното Царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
Н. Викам към Теб, Господи, * Ти си мое прибежище!
Викам към Теб, Господи, * Ти си мое прибежище!
В. Мое добро в земята на живите –
* Ти си мое прибежище!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Викам към Теб, Господи, * Ти си мое прибежище!
Ант. Господи, просветли пребиваващите в тъмнината и в сянката на
смъртта!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господи, просветли пребиваващите в тъмнината и в сянката на
смъртта!
Просби
Нека благославяме Христос, милосърдния и верен Божи Първосвещеник, Който пожела да бъде подобен на нас във всичко освен в греха. Към Него отправяме нашата молитва:
Господи, излей над нас Твоята благодат!
Слънце на правдата, ние посвещаваме на Теб този ден,
– който е образ на нашето Кръщение.
Всеки миг ще Те прославяме
– и ще възхваляваме винаги Твоето име.
Ти, Който имаш за майка вникващата в Твоето Слово Мария,
– направлявай стъпките ни в Твоите пътеки.
Дай на нас, странниците, да очакваме възкресението на телата
– и чрез вярата, надеждата и любовта да се наслаждаваме винаги на
блаженството в Теб.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Молим Те, Господи, стори така, че Възкресението да блести винаги в сърцата ни и мракът на смъртта да не ни заплашва, за да пребъдваме винаги в Твоята любов.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!