1sbMD

Събота
I седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Владико мощни, Верни Боже,
Ти на света държиш съдбите,
на утрото даряваш слънце,
на пладнето пък – топлината.
2.На гняв, раздор гаси пожара,
жаравата на смут и ропот,
дай здраве, бодрост на телата,
сърцата ни със мир изпълвай.
3.Така стори Преблаги Отче,
ведно с Духа и със Сина Си,
на Тебе слава, Троице Свята
през всички векове навеки. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Тури ме, Господи, * в пътеката на Твоите заповеди.
Псалм 118 (119):33-40
V (Хе)
Подкрепа в пътеката на заповедите
Господи, посочи ми пътя на Твоите устави, *
и ще се държа о него докрай.

Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон *
и ще го пазя от все сърце.

Тури ме в пътеката на Твоите заповеди, *
защото я силно пожелах.

Наклони сърцето ми към Твоите откровения, *
а не към корист.

Отвърни очите ми да не виждам суета; *
животвори ме на Твоя път.

Утвърди словото Си за Твоя раб, *
заради благоговението пред Тебе.

Отклони моето охулване, от което се страхувам, *
защото Твоите съдби са добри.

Ето, аз силно пожелах Твоите заповеди: *
животвори ме с Твоята правда.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Тури ме, Господи, / в пътеката на Твоите заповеди.

Ант. 2. Ония, които дирят Господа, * не са лишени от никое благо.
Псалм 33 (34)
Бог е спасението на праведните
Вкусихте, че Господ е благ. (1 Петр. 2:3)

І
Ще благославям Господа във всяко време; *
хвалата за Него винаги е в устата ми.

С Господа ще се хвали душата ми; *
ще чуят кротките и ще се развеселят.

Величайте Господа с мене, *
и да възхвалим името Му заедно.

Подирих Господа и Той ме послуша, *
и от всички мои опасности ме избави.

Които обръщаха поглед към Него, просияваха *
и лицата им няма да се посрамят.

Ето, сиромахът викна и Господ чу, *
и го спаси от всичките му беди.

Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят, *
и ги избавя.

Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! *
Блажен е човекът, който се уповава на Него!

Бойте се от Господа, всички Негови светии, *
защото няма оскъдност у ония, които Му се боят.

Лъвчетата бедствуват и търпят глад, *
а ония, които дирят Господа, не са лишени от никое благо.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Ония, които дирят Господа, / не са лишени от никое благо.

Ант. 3. Търси мир * и следвай подир него.
ІІ
Дойдете, деца, послушайте ме: *
на страх Господен ще ви науча.

Иска ли човек да живее *
и обича ли дълголетие, за да види блага?

Нека сдържа езика си от зло *
и устата си от коварни думи;

нека се отклонява от зло и прави добро; *
да търси мир и да следва подир него.

Очите на Господа са обърнати към праведниците, *
и ушите Му ‒ към техните вопли.

Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, *
за да изтреби от земята помена им.

Викат праведниците и Господ слуша, *
и ги избавя от всичките им скърби.

Близо е Господ до сломените по сърце *
и смирените по дух ще спаси.

Много са скърбите на праведника, *
но от всички тях Господ ще го избави.

Той пази всички негови кости; *
ни една от тях не ще се строши.

Злото ще убие грешника *
и които мразят праведника, ще загинат.

Господ ще избави душата на рабите Си *
и никой от ония, които се уповават на Него, няма да загине.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Търси мир / и следвай подир него.

Четене (Йер. 17:9-10)
Лукаво е човешкото сърце повече от всичко и съвсем е покварено; кой ще го узнае?
Аз, Господ, прониквам в сърцето и изпитвам вътрешностите, за да въздам всекиму според
пътя му и според плодовете на делата му.

В. От моите тайни грехове ме очисти.
Вс. И от умишлените удържи раба Си.

Молитва
Боже, светъл огън на вечната любов, + стори винаги да горим с Твоята любов * и да Те
обичаме повече от всичко, а ближните – заради Тебе. Чрез Христа, нашия Господ.