1srMD

Сряда
I седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Владико мощни, Верни Боже,
Ти на света държиш съдбите,
на утрото даряваш слънце,
на пладнето пък – топлината.
2.Владико мощни, Верни Боже,
Ти на света държиш съдбите,
на утрото даряваш слънце,
на пладнето пък – топлината.
3.Така стори Преблаги Отче,
ведно с Духа и със Сина Си,
на Тебе слава, Троице Свята
през всички векове навеки. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Благословен си Ти, Господи! *  научи ме на Твоите наредби.

Псалм 118 (119):9-16
ІІ (Бет)
Божият закон е моята мъдрост
Как момък ще запази в чистота пътя си? *
Като пази себе си според Твоето слово.

От все сърце Те търся, *
не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди.

Скрил съм в сърцето си Твоето слово, *
за да не греша пред Тебе.

Благословен си Ти, Господи! *
научи ме на Твоите наредби.

С уста разгласях *
всички съдби от Твоите уста.

В пътя на Твоите откровения се радвам *
като за всяко богатство.

Размислям за Твоите заповеди *
и гледам Твоите пътища.

Утешавам се с Твоите наредби, *
не забравям Твоето слово.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Благословен си Ти, Господи! /  научи ме на Твоите наредби.

Ант. 2. Господи, утвърди крачките ми * по Твоите пътища.

Псалм 16 (17)
Молба за избавление от врага
Христос в дните на плътта Си, … отправи молби и молитви и биде чут. (срв.Евр. 5:7)
І
Чуй, Господи, правдата ми, +
послушай вика ми, *
приеми молба от нелъжливи уста.

От Твоето лице да излезе съд за мене; *
Твоите очи да погледнат правотата.

Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем, +
изкуси ме и нищо не намери; *
устата ми не отстъпват от мислите ми.

В човешките дела, по думата на устата Ти, *
аз се пазех от пътищата на притеснителя.

Утвърди крачките ми по Твоите пътища, *
да се не поклатят стъпките ми.

Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже; *
приклони ухото Си към мене, чуй моите думи.

Яви чудната Си милост, +
Ти, Който надяващите се на Тебе спасяваш *
от ония, които се противят на Твоята десница;

пази ме като зеница на око; *
скрий ме в сянката на Твоите крила

от лицето на нечестивците, които ме нападат, *
от враговете на душата ми, които ме окръжават.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Господи, утвърди крачките ми / по Твоите пътища.

Ант. 3. Стани, Господи, * спаси душата ми.

ІІ
Те се затвориха в тлъстината си, *
надменно говорят с устата си.

Сега на всяка наша крачка ни окръжават; *
те устремиха очите си, за да ме повалят на земята.

Те са като лъв, който жадува за плячка, *
като лъвче, което стои на потайни места.

Стани, Господи, предупреди ги, повали ги. *
Избави с меча Си душата ми от нечестивеца;

чрез Твоята ръка, Господи, избави я от човеците на света, *
чийто дял е в тоя живот,

и чиято утроба пълниш от Твоите съкровищници; +
синовете им са сити *
и ще оставят остатък на децата си.

Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице; *
кога се събуждам, с Твоя образ ще се насищам.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Стани, Господи, / спаси душата ми.

Четене(1 Петр. 1:15-16)
По примера на призовалия вас Светия и вие сами бъдете свети във всички постъпки.
Защото писано е: „Бъдете свети, понеже Аз съм свет”.

В. Твоите свещеници ще се облекат в правда.
Вс. И Твоите светии ще се зарадват.

Молитва
Всемогъщи, Милосърдни Боже, Ти ни даде време за почивка по пладне, + погледни
милостно започнатата работа, * изправи сторените грешки и доведи докрай всичко според
Твоята воля. Чрез Христа, нашия Господ.