1srN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Господи, Създателю
на небето и земята,
Зора неугасима,
Ден светъл, необятен.
Даряваш изморените
с почивка за сърцата.
Дори в съня лекуваш
Ти раните в душата.
Когато мрак се спусне
върху хората в града –
няма да гасне вярата
в душите ще грее звезда.
Теб гласът ни да прославя,
Отче, Свети Дух и Син,
и сърцето да възпява
Бог – троичен и един. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? †
Псалм 26, 1-6
Господ е моя светлина и мое спасение, *
от кого ще се боя? †
Господ е крепост на моя живот, *
от кого ще се плаша?
Ако ме нападнат злодеи, противници и враговете ми, †
за да изядат плътта ми, *
те сами ще се спънат и ще паднат.
Дори полк да се опълчи срещу мен, *
няма да трепне сърцето ми;
дори битка да се разгори срещу мен *
и тогава ще се надявам.
Едно само молих от Господ, само това желая: *
да пребъдвам в дома Господен, през всички дни на живота си
да гледам Господнята красота *
и да посещавам Неговия свят храм.
Защото в злочест ден Той би ме укрил в Своята скиния, †
би ме скрил в тайника на Своето жилище, *
би ме възкачил на скала.
Тогава главата ми би се издигнала над враговете ми, *
които ме обкръжават,
и аз бих принесъл в Неговата скиния хвалебствени жертви, *
бих пял и възпявал Господ.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя?
Ант. 2 Твоето лице търся, Господи, не Го скривай от мен!
Псалм 26, 7-14
Чуй, Господи, гласа ми, с който викам. *
Имай милост към мен и ме изслушай.
Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търсете лицето Ми“, *
и аз ще търся лицето Ти, Господи.
Не скривай от мен лицето Си, *
не отблъсквай в гняв Твоя слуга.
Ти беше моя помощ, *
не ме отхвърляй и не ме изоставяй, Боже, Спасителю мой!
Баща ми и майка ми ме изоставиха, *
но Господ ще ме приеме.
Научи ме, Господи, на Твоя път *
и насочи ме в пътеката на правдата поради враговете ми.
Не ме предавай на произвола на моите врагове, *
защото въстанаха против мен лъжливи свидетели и дишат злоба.
Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост *
в земята на живите.
Надявай се на Господ, бъди мъжествен *
и да укрепва сърцето ти, надявай се на Господ.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Твоето лице търся, Господи, не Го скривай от мен!
Ант. 3 Христос, Царят на Вселената, е роден преди всички създания!
Кантик Кол. 1, 3. 12-20
Благодарим на Бога *
и Отец на нашия Господ Исус Христос,
Който ни направи способни да участваме *
в наследството на светиите в светлината.
Избави ни от властта на мрака *
и ни пресели в Царството на възлюбения Си Син,
в Когото имаме изкупление чрез Кръвта Му *
и опрощение на греховете.
Той е образ на невидимия Бог, *
роден преди всяко създание,
защото чрез Него е сътворено всичко онова, †
което е на небесата и на земята, видимо и невидимо, *
било началства, било престоли, било господства, било власти.
Той е глава на тялото, което е Църквата, †
Той е началото, първороден между мъртвите, *
за да има във всичко първенство.
Защото в Него благоволи Отец да обитава цялата пълнота *
и чрез Него да помири със Себе си всичко,
било земно, било небесно, †
като го умиротвори чрез Него *
с Кръвта, пролята на кръста.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Христос, Царят на Вселената, е роден преди всички създания!
Кратко четиво Яков 1, 22.25
Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, лъжещи сами себе си. Но онзи, който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той ще бъде блажен в действията си.
Кратки възгласи
Н. Спаси ме Господи * и смили се над мен!
Спаси ме Господи * и смили се над мен!
В. Не погубвай душата ми заедно с душите на грешниците –
* и смили се над мен!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Спаси ме Господи * и смили се над мен!
Ант. Всемогъщият Бог извърши в мен велики дела – Неговото име е свято!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Всемогъщият Бог извърши в мен велики дела — Неговото име е свято!
Просби
Нека бъде прославено името на Бог Отец, Който спаси народа Си и го обсипа с безкрайната Си любов. Към Него отправяме с вяра нашата молитва:
Окажи ни милосърдието Си, Господи!
Спомни си, Господи, за Твоята Църква,
– запази я от всяко зло и я направи съвършена в Твоята любов.
Стори така, че всички хора да познаят Теб – единствения и истинен Бог
– и Твоя Син Исус Христос, Когото Ти ни изпрати.
Дари на нашите роднини и приятели благоденствие и здраве
– стори вечно да се наслаждават на Твоето благословение.
Утеши потиснатите и онеправданите,
– защити достойнството на бедните и отхвърлените.
Окажи милосърдието Си на починалите верни през този ден
– и приеми душите им в Твоето Царство.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Молим Те, Господи, приеми нашите молитви и защитавай ни денонощно, за да бъдем подкрепяни в превратностите на живота от неизменната сила на Твоята любов.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!