1WP04

ПЪРВА ПОСТНА СЕДМИЦА

Четвъртък

 


ПЪРВО ЧЕТИВО  
Ест 14, 1.3-5.12-14

Нямам помощник освен Тебе, Господи. 

Четене из книгата Естир. 

В онези дни: Царица Естир прибегна към Господа, обзета от смъртна горест. И молеше се на Господа, Бога Израилев, думайки: „Господи мой! Ти едничък си наш Цар; помогни на мене, която съм сама и нямам помощник, освен Тебе! Защото моята неволя е близо до мене. Слушала съм, Господи, от баща си в моето родно коляно, че Ти, Господи, си избрал Израил от всички народи, и нашите отци – от всичките им прадеди, за вечно наследие, и си извършил с тях това, за което си им говорил. Спомни си, Господи, яви се нам във всяко време на скръбта ни и дай ни мъжество. Царю на боговете и Владико на всяко началство, подари на устата ми благоприятна дума пред тоя лъв и изпълни сърцето ми с омраза към оня, който ни преследва, за гибел нему и на неговите едномисленици. Нас пък избави чрез Твоята ръка и помогни на мене, която съм сама и нямам помощник, освен Тебе, Господи, който всичко знаеш.”

Това е Божие слово


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 137, 1-2а.2вс-3.7с-8 ( О: За)

В деня, когато повиках, Ти ме послуша.

Славя Те от все сърце, Господи,
задето послуша всички думи на устата ми,
пея Ти през лицето на Ангелите,
покланям се пред светия Ти храм.

В деня, когато повиках, Ти ме послуша.

Слава на твоето име,
за Твоята милост и истина.
В деня, когато повиках, Ти ме изслуша;
всели бодрост в душата ми.

В деня, когато повиках, Ти ме послуша.

Твоята десница ще ме спаси.
Господ ще извърши, което е потребно за мене;
Твоята милост, Господи, е вечна:
делата на ръцете си, не изоставяй.

В деня, когато повиках, Ти ме послуша.

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО 
Пс 50, 12а. 14а

R: Слава на Тебе, Слово Божие

Сърце чисто създай в мене, Боже, и върни ми радостта на Твоето спасение. 

R: Слава на Тебе, Слово Божие


ЕВАНГЕЛИЕ  
Мт 7, 7-12

Всеки, който иска, получава.

Четене от светото Евангелие според Матей.   

В онова време: Исус каза на учениците си: „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на тоя, който хлопа, ще се отвори. Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък, и кога поиска риба, да му даде змия? Ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри деяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които Му искат? Прочее, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие на тях: защото това е Законът и Пророците.”

Това е слово Господне.