1wtJ

Вторник
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Сянката на нощта се разсейва.
Нова зора над нас затрептява.
Нека ние поздравим сърдечно
Всемогъщия Бог на славата.
Извор на всяка наша добрина,
на Твоята любов излей росата,
върху Църквата на Твоя Син
чрез Светия Дух в душата. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Онзи, който има невинни ръце и чисто сърце, ще възлезе на Господнята планина!
Псалм 23
Господня е земята и онова, което я изпълва, *
вселената и всичко, което живее в нея,
защото Той я основа върху морета *
и върху реки я утвърди.
Кой ще възлезе на планината Господня *
или кой ще застане на Неговото свято място?
Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, †
който не се е клел напразно *
и не е споменавал лъжливо името Господне.
Той ще получи благословение от Господ *
и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят, *
които търсят Твоето лице, Боже Яковов!
Повдигнете, порти, челата си, †
повдигнете се вечни порти *
и ще влезе Царят на славата!
Кой е този Цap на славата? †
Крепкият и силният Господ, *
силният на война Господ.
Повдигнете, порти, челата си, †
повдигнете се вечни порти *
и ще влезе Царят на славата?
Кой е този Цap на славата? *
Господ на силите, Той е Цap на славата.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Онзи, който има невинни ръце и чисто сърце, ще възлезе на Господнята планина!
Ант. 2 Прославяйте Царя на вековете във вашите дела!
Кантик Тов. 13, 1-7
Благословен Бог, Който вечно живее, *
и благословено е Царството Му!
Защото Той наказва и помилва; †
сваля до ада и издига, *
и няма никой, който би избягал от ръката Му.
Синове Израилеви, прославяйте Господ, *
и пред езичниците, прославяйте Го!
Защото Той ни разпръсна между тях. *
Там възвестявайте величието Му.
Превъзнасяйте Го пред всички живеещи, †
защото Той е Господ наш *
и Бог Отец наш през всички векове.
Той ще ни накаже за нашите неправди, *
пак ще ни помилва и ще ни събере между всички народи.
Ако се обръщате към Него от все сърце и душа, †
за да постъпвате пред Него според истината, *
Той ще се обърне към вас и не ще скрие лицето Си.
Прославяйте Го с всички думи на устата си, †
благославяйте Господ на правдата, *
и превъзнасяйте Царя на вековете.
Аз Го прославям в земята на моя плен, *
проповядвам силата и величието Му на народ от грешници.
Обърнете се, грешници, и вършете правда пред Него. †
Кой знае, може би, Той ще благоволи към вас *
и ще ви стори милост!
Аз превъзнасям моя Бог, а душата ми – небесния Цap, *
и се радва за величието Му.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Прославяйте Царя на вековете във вашите дела!
Ант. 3 Радвайте се, праведници, в Господ!
Псалм 32
Радвайте се, праведници в Господ! *
На праведници подобава да славословят.
Хвалете Господ с гусли, *
пейте Му с десетострунен псалтир!
Пейте Му нова песен, *
пейте Му стройно, с възклицание,
защото Словото на Господ е истинно *
и всичките Му дела са верни!
Той обича правда и съд. *
С милост Господня е пълна земята.
Чрез Словото Господне са сътворени небесата *
и чрез духа на устата Му – цялото им войнство.
Той събира като в мехове морските води, *
бездните затваря в хранилища.
Нека се бои от Господ цялата земя, *
нека треперят пред Него обитателите на вселената,
защото Той каза – и всичко стана, *
Той заповяда – и всичко се яви.
Господ разрушава кроежите на езичниците, *
унищожава заговорите на народите.
А решението на Господ пребъдва вечно, *
мислите на сърцето Му пребъдват от род в род.
Блажен е онзи народ, чийто Господ е Бог *
и племето, което Той си е избрал за наследие!
Господ гледа от небесата, *
Той вижда всички синове човешки.
От престола, върху който седи, *
Той гледа към всички живеещи на земята,
на всички тях Той е създал сърцата *
и вниква във всичките им дела.
Не се спасява Цap с много войска, *
голямата сила не ще защити великана.
Привидно е спасението в коня, *
защото въпреки силата си не ще избяга.
Ето, окото на Господ е над онези, които се боят от Него *
и които се уповават на милостта Му,
че Той ще спаси душата им от смърт *
и във време на глад ще ги нахрани.
Нашата душа се уповава на Господ. *
Той е наша помощ и наша защита.
За Него се весели сърцето ни, *
защото на Неговото свято име се уповаваме.
Нека бъде милостта Ти над нас, Господи, *
според упованието ни в Теб.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Радвайте се, праведници, в Господ!
Кратко четиво Рим. 13, 11б. 12-13
Знайте, че времето настъпи и часът да се събудите от сън е вече настанал, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато първо повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. Нека отхвърлим делата на тъмнината и се облечем в оръжието на светлината. Като сред бял ден нека ходим благопристойно.
Кратки възгласи
Н. Боже, Ти си моя помощ, * в Теб е моята надежда!
Боже, Ти си моя помощ, * в Теб е моята надежда!
В. Мое прибежище и мой освободител —
* в Теб е моята надежда!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Боже, Ти си моя помощ, * в Теб е моята надежда!
Ант. Господ издигна за нас рог на спасение, както ни говореше чрез Своите пророци!
Кантик на Захария Лк. 1,68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ издигна за нас рог на спасение, както ни говореше чрез Своите пророци!
Просби
Исус, Първосвещеникът на нашата вяра, ни направи участници в небесното призвание. Нека отправим към Него нашата хвала и възкликнем:
Господи, Боже и Спасителю наш!
Царю славни, Ти, Който чрез Кръщението ни облече в царственото свещенство,
– направи ни достойни да Ти принасяме винаги хвалебствената жертва.
Стори да спазваме винаги Твоите заповеди
– и чрез Твоя Свети Дух да оставаме в Теб и Ти в нас.
Дарявай ни винаги Твоята вечна мъдрост,
– за да ни придружава навсякъде в нашите дела.
Стори така, че да не наскърбяваме никого
– и да бъдем участници във Вечната Радост.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, молим Те, приеми с благоволение утринната молитва на Твоята Църква и освети с любовта си дълбините на нашия дух, за да бъдат освободени от внушенията на Сатана онези, които призова към блясъка на Твоята светлина.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!