1wtMD

Вторник
I седмица
Молитва през деня

В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Владико мощни, Верни Боже,
  Ти на света държиш съдбите,
  на утрото даряваш слънце,
  на пладнето пък – топлина.
2.На гняв, раздор гаси пожара,
  жаравата на смут и ропот,
  дай здраве, бодрост на телата,
  сърцата ни със мир изпълвай.
3.Така стори Преблаги Отче,
  ведно с Духа и със Сина си,
  на Тебе слава, Троице Свята
  през всички векове навеки. Амин.


Псалмодия

Ант. 1. Блажени, * които ходят по закона Господен.

Псалм 118 (119):1-8
І (Алеф)
Любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му. (1Йоан. 5:3)

Блажени непорочните в пътя си, *
които ходят по закона Господен.

Блажени, които пазят откровенията на Бога *
и от все сърце Го търсят.

Те не вършат беззаконие, *
ходят по Неговите пътища.

Ти заповяда да пазя твърдо *
Твоите заповеди.

О, да бяха се насочили моите пътища *
към спазване Твоите устави!

Тогава не бих се посрамил, *
гледайки всички Твои заповеди:

славил бих Те с правота на сърцето, *
като се уча от съдбите на Твоята правда.

Ще пазя Твоите устави; *
не ме оставяй съвсем.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Блажени, / които ходят по закона Господен.

Ант. 2. Сърцето ми ще се зарадва * за спасението от Тебе.

Псалм 12 (13)
Молитва в утеснението
Бог на надеждата дано ви изпълни с всяка радост. (Рим. 15:13)

Докога, Господи, ще ме забравяш докрай, *
докога ще скриваш лицето Си от мене?

Докога ще измислям кроежи в душата си, +
и ще скърбя в сърцето си денем и нощем? *
Докога врагът ми ще се издига над мене?

Милостно погледни, чуй ме, Господи, Боже мой! *
Просвети очите ми, за да не заспя сън смъртен;

да не каже врагът ми: „Надвих му”. *
Да се не зарадват гонителите ми, ако се поклатя.

Аз пък се уповавам на Твоята милост; +
сърцето ми ще се зарадва за спасението от Тебе; *
ще пея на Господа, Който ме е облагодетелствувал.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Сърцето ми ще се зарадва / за спасението от Тебе.

Ант. 3. Бог затвори всички в непокорство, * та всички да помилува.

Псалм 13 (14)
Всеобща развала
Дето се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие. (Рим. 15:13)

 Рече безумец в сърце си: „Няма Бог”. +
Развратиха се човеците, извършиха гнусни дела; *
няма кой да прави добро.

Господ от небесата с внимание погледна към синовете човешки, *
за да види, има ли кой да разбира, да търси Бога.

Всички се отклониха, станаха еднакво покварени; *
няма кой да прави добро, няма нито един.

Нима не ще се вразумят всички, които вършат беззаконие,*
които тъй изпояждат народа ми, както ядат хляб,

и които не призовават Господа? Там ще се уплашат те от страх, *
защото Бог е в рода на праведните.

Вие се подиграхте с мисълта на сиромаха, *
че Господ е негова надежда.

„Кой ще даде от Сион спасение на Израил!” +
Кога Господ върне пленените от Своя народ, *
тогава ще се зарадва Яков, и ще се развесели Израил.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Бог затвори всички в непокорство, / та всички да помилува.

Четене (Притч. 3:13-15) 
Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум, защото нея да
придобиеш е по-добре, отколкото сребро да придобиеш, и печалбата от нея е повече,
отколкото от злато: тя е по-скъпа от драгоценни камъни.

В.  Господи, Ти обикна истината в сърцето.
Вс. И вътре в мене ми яви мъдростта Си.

Молитва
Боже, Ти откри на Петър волята Си за спасението на езичниците, + стори милостно да Ти
бъдат угодни нашите дела * и ни ръководи така, че да служим на Твоята спасителна любов.
Чрез Христа, нашия Господ.