1wtN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Приеми, Вечни Отче,
песента на верните
в деня, който залязва
в пространства безмерни.
Ти, Който от изгрева,
сред небесна светлина,
приканваш да работим
в лозето Ти в ранина.
Щом слънцето залязва –
даваш на отрудени
обещаната награда
в сърцата разбудени.
Дай ни сили, Господи,
разпростри в сърцата
мира на Духа Ти Свят –
да огрей душата.
И Твоята благодат
нека да е висш залог
на радост съвършена
в слава на светии и Бог.
Възхвала, Вечни Отче,
Теб, Сина, * и Дух Свети.
И през всички векове
делото Ти да блести. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 О, Боже, възхвали Твоя Син Христос и ние ще възпеем Неговата слава!
Псалм 19
Нека те чуе Господ в скръбен ден, *
нека те защити името на Бога Яковов.
Нека ти изпрати помощ от светилището *
и от Сион да те подкрепи.
Нека си спомни всички твои жертвени приноси *
и твоето всеизгаряне да направи обилно.
Нека ти даде Господ онова, което ти желае сърцето, *
и всички твои намерения да изпълни.
Ще се зарадваме за Твоето спасение †
и в името на нашия Бог ще издигнем знаме. *
Нека изпълни Господ всички твои молби.
Сега познах, че Господ спасява Своя помазаник, †
отговаря му от светите Си небеса *
с мощта на Своята спасяваща десница.
Едни – с колесници, други – с коне, *
а ние с името на Господ нашия Бог се хвалим.
Те се поколебаха и паднаха, *
а ние станахме и стоим прави.
Господи, спаси царя и чуй ни, *
когато викаме към Теб!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 О, Боже, възхвали Твоя Син Христос и ние ще възпеем Неговата слава!
Ант. 2 Господи, ние ще възпяваме и прославяме Твоето могъщество!
Псалм 20, 2-8.14
Господи, с Твоята сила царят се весели *
и за спасението от Теб безмерно се радва.
Ти му даде онова, което му желаеше сърцето, *
и молбата на устата му не отхвърли.
Защото Ти го срещна с благословии за добро, *
възложи на главата му венец от злато.
Той иска от Теб живот, *
а Ти му даде вечно дълголетие.
Голяма е славата му в спасението от Теб. *
Ти го облече с чест и величие.
Ти положи на него благословии във вековете, *
развесели го с радостта на лицето Си.
Защото царят се уповава на Господ *
и по благостта на Всевишния няма да се поклати.
Издигни се, Господи, с Твоята сила, *
ние ще възпяваме и прославяме Твоето могъщество.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господи, ние ще възпяваме и прославяме Твоето могъщество!
Ант. 3 Господи, Ти направи от нас царе и свещеници!
Кантик Откр. 4,11; 5,9.10. 12
Достоен си Ти, Господи, Боже наш, *
да приемеш славата, честта и силата,
защото Ти си сътворил всичко *
и по Твоя воля всичко съществува.
Достоен си Ти, Господи, да вземеш книгата *
и да снемеш печатите ѝ,
защото Ти бе заклан †
и със Своята Кръв ни изкупи за Бога *
от всяко коляно и език, народ и племе.
Ти ни направи пред нашия Бог царе и свещеници *
и ще царуваме на земята.
Достоен е закланият Агнец *
да приеме силата и богатството,
премъдростта и могъществото, *
славата и благословението.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Господи, Ти направи от нас царе и свещеници!
Кратко четиво 1Йоан 3, 1.2
Вижте каква любов ни е дал Отец – да се наречем Божии чеда – и сме. Светът не ни познава, защото Него не позна. Обични, сега сме чеда Божии, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че когато това стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим такъв, какъвто е.
Кратки възгласи
Н. Твоето Слово, Господи, * пребъдва във Вечността!
Твоето Слово, Господи, * пребъдва във Вечността!
В. Твоята истина –
* пребъдва във Вечността!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Твоето Слово, Господи, * пребъдва във Вечността!
Ант. Духът ми се възрадва в Бога, моя Спасител!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Духът ми се възрадва в Бога, моя Спасител!
Просби
Нека се помолим на Христос нашия Господ, Който е винаги сред Своя народ, придобит с цената на Неговата Кръв:
Изслушай ни, Господи, заради славата на името Си!
Господи, Царю и Владетелю на всички хора, просветли народите и техните управници,
– за да служат в съгласие и Евангелски дух за общото благо.
Ти, Който разкъса древните вериги на злото,
– освободи Твоите изкупени чеда от всяка форма на робство.
Стори така, че нашите младежи да бъдат винаги в служба на доброто,
– за да отговарят благородно на изискванията на християнското призвание.
Стори така, че децата да Ти подражават
– и да израстват в мъдрост и благодат.
Приеми нашите покойници в Твоето Царство,
– където се надяваме да се срещнем с Теб и с тях.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Благодарим Ти, всемогъщи Боже, че ни преведе през трудностите на този ден. Молим Те, стори така, че нашите ръце, издигнати по време на вечерната молитва, да бъдат угодна на Теб жертва.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!