20.12

20 Декември
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето, девицата ще зачене.
Четене из книгата на пророк Исаия.         7, 10-14
В онези дни:
Господ продължаваше да говори на Ахаз и рече: „Искай за себе си личба от Господа, твоя Бог: искай или в дълбинето, или във висинето.”
И рече Ахаз: „Няма да искам и няма да изкушавам Господа.”
Тогава Исаия рече: „Слушайте, прочее, доме Давидов! Нима ви е малко, дето дотягате на людете, та искате да дотягате и на моя Бог? Затова сам Господ ще ви даде личба: „Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще му нарекат името Емануил, защото с нас е Бог”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23, 1-2. 3-4ав. 5-6 (О: Срв. 7с и 10в)
Ще влезе Господ: Той е цар на славата.
Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета и върху реки я утвърди. 
Ще влезе Господ: Той е цар на славата.
Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел напразно в името му. 
Ще влезе Господ: Той е цар на славата.
Той ще получи благословение от Господа, и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят, които търсят лицето на Бога Яковов. 
Ще влезе Господ: Той е цар на славата.
АЛИЛУЯ
* Алилуя.* O ключ Давидов, който отваряш вратите на вечното царство: дойди и извади вързания от затвора, седящ в тъмнини. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ето, ще заченеш в утробата,
и ще родиш Син.
Четене от светото Евангелие според Лука.          1, 26-38
А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мария.
Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.” А тя, като го видя, смути се от думите му и размисляше, какъв ли е този поздрав.
И рече й Ангелът: „Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога. Ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца му Давид: и ще царува над дома Яковов довеки, и царството му не ще има край.”
А Мария рече на Ангела:”Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?”
Ангелът й отговори и рече:”Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец: защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.
Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.” И Ангелът си отиде от нея.
Това е слово Господне.