20.12

20 Декември
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 7, 10-14

Ето, девицата ще зачене.

Четене из книгата на пророк Исаия.       

В онези дни: Господ продължаваше да говори на Ахаз и рече: „Искай за себе си личба от Господа, твоя Бог: искай или в дълбинето, или във висинето.” И рече Ахаз: „Няма да искам и няма да изкушавам Господа.” Тогава Исаия рече: „Слушайте, прочее, доме Давидов! Нима ви е малко, дето дотягате на людете, та искате да дотягате и на моя Бог? Затова сам Господ ще ви даде личба: „Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще му нарекат името Емануил, защото с нас е Бог”.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23, 1-2. 3-4ав. 5-6 (О: Срв. 7с и 10в)

Ще влезе Господ: Той е цар на славата.

Господня е земята и онова, що я изпълня,
вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета
и върху реки я утвърди.

Ще влезе Господ: Той е цар на славата.

Кой ще възлезе на планината Господня,
или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чиито ръце са невинни
и сърцето чисто, който не се е клел напразно в името му.

Ще влезе Господ: Той е цар на славата.

Той ще получи благословение от Господа,
и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят,
които търсят лицето на Бога Яковов.

Ще влезе Господ: Той е цар на славата.


АЛИЛУЯ
R: Алилуя, Алилуя
O ключ Давидов, който отваряш вратите на вечното царство: дойди и извади вързания от затвора, седящ в тъмнини.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 1, 26-38

Ето, ще заченеш в утробата, и ще родиш Син.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мария. Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.” А тя, като го видя, смути се от думите му и размисляше, какъв ли е този поздрав. И рече й Ангелът: „Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога. Ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца му Давид: и ще царува над дома Яковов довеки, и царството му не ще има край.” А Мария рече на Ангела:”Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?” Ангелът й отговори и рече:”Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец: защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума. Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.” И Ангелът си отиде от нея.

Това е слово Господне.