20NZ-a

ДВАДЕСЕТА СЕДМИЦА

Неделя, година А
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 56,1.6-7

Синовете на другоплеменниците ще заведа на светата Си планина.

Четене из книгата на Пророк Исаия.         

Тъй казва Господ: „Пазете правосъдие и вършете правда; защото е близко Моето спасение и откровението на Моята правда. И синовете на другоплеменниците, които са се присъединили към Господа, за да Му служат и да обичат името на Господа, да бъдат Негови раби, всички, които пазят събота, да я не оскверняват и здраво се придържат o завета ми – Аз ще заведа на светата Си планина и ще ги възрадвам в Моя дом за молитва; всесъженията им ще бъдат благоприятни върху Моя жертвеник, защото Моят дом ще се нарече молитвен дом за всички народи.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 66,2-3.4.6 и 8 (О: 4)

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови;
осветли ни с лицето Си.
За да познаят на земята Твоя път,
у всички народи Твоето спасение.

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.

Да се веселят и да се радват племената,
защото Ти съдиш народите справедливо,
и на земята управляваш племената.
Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища.

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 11,13-15.29-32

Божиите дарове и призванието са неотменни спрямо Израил.

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   

Братя: На вас, езичниците, казвам: „Доколкото съм апостол на езичниците, аз прославям службата си, та дано някак възбудя ревност у сънародниците си и спася някои от тях. Защото, ако тяхното отхвърляне е помирение за света, то какво ще бъде приемането им, ако не възкресение от мъртви? Защото Божиите дарове и призванието сa неотменни. Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилвани, поради тяхното непокорство, така и те сега са непокорни поради вашето помилване, та и сами те да бъдат помилвани. Защото Бог затвори всички в непокорство, та всички да помилва.”

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ  
Мт 4,23
R: Алилуя, Алилуя
Исус проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест у народа.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 15,21-28

Жено, голяма е твоята вяра.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Исус излезе и замина за Тирска и Сидонска. И ето, една жена хананейка, като излезе от оня предели, викаше към Него и Му казваше: „Смили се над мене, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс.” Но Той не й отвърна нито дума. И учениците Му се приближиха, молеха Го и казваха: „Отпрати я, защото вика подир нас!” А Той отговори и рече: „Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом.” А тя се приближи до Него, кланяше Му се и думаше: „Господи, помогни ми!” А Той й отговори и рече: „Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата.” Тя каза: „Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господари им.” Тогава Исус й отговори и рече: „О, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти!” И в оня час дъщеря й оздравя.

Това е слово Господне.