20NZ01.1

Понеделник – XX седмица

Година I
 

 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Съд 2,11-19

Господ им издигна съдии, но и тях не слушаха.

Четене из книгата Съдии.
   
В онези дни: Израилевите синове почнаха да правят зло пред Господа и да служат на вааловци, и оставиха Господа Бога на отците си, който ги бе извел из земята Египетска, и се обърнаха към други богове, към боговете на околните на тях народи, и почнаха да им се покланят, и разгневиха Господа, и почнаха да служат на Ваал и на разни Астарти. Тогава Господ им издигаше съдии, които ги спасяваха от ръцете на техните рабители, но те не слушаха и съдиите, а блудствуваха подир други богове и на тях се покланяха, скоро се отбиваха от пътя, по който отците им, покорявайки се на заповедите Господни, вървяха. Те не правеха път. Когато Господ се разгневи силно против Израилтяните и ги предаде в ръцете на грабители, които ги ограбваха; и ги предаде на околните техни врагове, и не можеха вече да устоят пред враговете си. Навред, където и да отидеха те, ръката Господня им беше на зло, както им бе говорил Господ и както им се бе клел Господ. И те бидоха много притеснени. Тогава Господ им издигаше съдии, Сам Господ беше със съдията и ги спасяваше от враговете им през всички дни на съдията, защото Господ ги съжаляваше, като слушаше стенанията им от онези, които ги угнетяваха и потискаха. Но щом умреше съдията, те отново почваха да живеят по-лошо от бащите си, като отиваха след други богове, да им служат и да им се покланят. Не преставаха от делата си и не отстъпваха от лошия си път.  
Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 105, 34-35.36-37.39-40.43ав и 44 (0:4а)

Спомни си, Господи, за нас във благоволението Си към Твоя народ.

Не изтребиха народите,
за които им бе казал Господ.
И смесиха се с езичниците
и се научиха на техните дела.

Спомни си, Господи, за нас във благоволението Си към Твоя народ.

Служеха на техните истукани,
които бяха примка за тях.
И принасяха синовете си,
и дъщерите си в жертва на бесовете. 

Спомни си, Господи, за нас във благоволението Си към Твоя народ.

Оскверняваха с делата си,
блудствуваха с постъпките си.
И разпали се гневът на Господа против Неговия народ,
погнуси се Той от Своето наследие.
 
Спомни си, Господи, за нас във благоволението Си към Твоя народ.

Много пъти Той ги избавяше,
но те Го сърдеха с упорството си.
Но Той милостно поглеждаше към тяхната скръб,
колчем чуваше техните вопли.
 
Спомни си, Господи, за нас във благоволението Си към Твоя народ.

АЛИЛУЯ  
Мт 5,3
R: Алилуя, Алилуя
Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 19,16-22

Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай, що имаш и раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Един младеж се доближи и каза на Исуса: „Учителю благи, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?” А Той му отговори: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота вечен, опази заповедите.” Казва Му: „Кои?” А Исус рече: „Не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай; почитай баща си и майка си; обичай ближния си като себе си.” Момъкът Му казва: „Всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?” Исус му рече: „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.” Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

Това е слово Господне.