20NZ01.2

Понеделник – XX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще ви бъде Иезекиил личба:
каквото той е вършил, и вие вършете.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил.   24,15-24
И биде към мене слово Господне: „Сине човешки, ето, Аз чрез пораза ще ти взема утехата на твоите очи; но ти не тъжи ине плачи, и сълзи не проливай. Въздишай мълчаливо, не оплаквай умрелите; но си връзвай превръзка и обувай нозете си с твоите обуща, брадата си не закривай и хляб от чужди не яж.”
И след като сутринта говорих на народа, вечерта умря жена ми, и на другия ден направих тъй, както ми бе заповядано.
И каза ми народът: „Няма ли да ни кажеш, какво значение има за нас това, що вършиш?
И отговорих им: „Към мен биде слово Господне: Кажи на дома Израилев: Тъй казва Господ Бог: Ето, Аз ще отдам на поругание Моето светилище, опора на силата ви, утеха на очите ви и радост на душите ви, а вашите синове и вашите дъщери, които оставихте, ще паднат от меч. И вие ще вършите същото, що върших аз; брадата не ще закривате и хляб от чужди не ще ядете; и превръзките ви ще бъдат на главите ви, и обущата ви – на нозете ви; не ще тъжите и плачете, а ще чезнете от вашите грехове и ще въздишате един пред други. И ще ви бъде Иезекиил личба: всичко, що той е вършил, и вие ще вършите; и когато се сбъдне това, ще познаете, че Аз съм Господ Бог.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,18-19.20.21 (О: 18а)
Бога, който те е родил, ти остави.
Бога, който те е родил, ти остави, и забрави Господа, който те е създал.
Господ видя и се разгневи, защо Го предизвикаха синовете и дъщерите Му.
Бога, който те е родил, ти остави.
И рече: „Ще скрия лицето Си от тях, и ще видя, какъв ще бъде краят им; понеже те са род развратен, деца, в които няма вяра. 
Бога, който те е родил, ти остави.
Те ме раздразниха не с бог, и със Своите идоли Ме оскърбиха; и Аз ще ги раздразня не с народ, с народ неразбран ще ги оскърбя.” 
Бога, който те е родил, ти остави.
АЛИЛУЯ       Мт 5,3
* Алилуя. * Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай,
що имаш и раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето.
Четене от светото Евангелие според Матей         19,16-22
В онова време:
Един младеж се доближи и каза на Исуса: „Учителю благи, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?”
А Той му отговори: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота вечен, опази заповедите.”
Казва Му: „Кои?”
А Исус рече: „Не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай; почитай баща си и майка си; обичай ближния си като себе си.”
Момъкът Му казва: „Всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?”
Исус му рече: „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.”
Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.
Това е слово Господне.