20NZ04.1

Четвъртък – XX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Каквото първо излезе насреща ми от вратата на дома ми,
аз ще го принеса всесъжение на Господа.
Четене из книгата Съдии    11,29-39а
В онези дни:
Върху Иефтай беше Дух Господен и той премина Галаад и Манасий, премина Масифа Галаадска и оттам отиде при Амонитци, и даде оброк на Господа, като каза: „Ако предадеш амонитци в ръцете ми, то като се върна с мир от амонитци, каквото първо излезе насреща ми от вратата на дома ми, ще бъде за Господа, и аз ще го принеса всесъжение.”
И отиде Йефтай при амонитци, за да се срази с тях, и Господ ги предаде в ръцете му; и нанесе им твърде голямо поражение, от Ароер до Менит, в двадесет града, и до Авел-Карамим, и се смириха амонитци пред синовете Израилеви.
И върна се Иефтай в Масифа, в дома си, и ето, дъщеря му излезе насреща му с тимпани и хора; тя му беше едничка; той нямаше други деца. Щом я видя, разкъса дрехите си и каза: „Ах, дъще моя, ти ме съсипа; и ти си между онези, които нарушиха покоя ми! Аз отворих устата си пред Господа и не мога да се отрека.”
Тя му каза: „Татко, ти си отворил устата си пред Господа – прави с мене това, което са произнесли устата ти, щом като Господ е отмъстил чрез тебе на твоите врагове амонитци.”
И каза на баща си: „Направи само ето що: пусни ме за два месеца, аз ще отида, ще се възкача на планините и ще оплача моминството си с моите дружки.”
Той й каза: „Иди!” И пусна я за два месеца.
Тя отиде с дружките си и оплаква моминството си в планините. След два месеца тя се върна при баща си, и той извърши над нея оброка си, що даде.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,5.7-8а.8в-9Л0 (О: 8а и 9а)
Ето, ида, Господи, за да изпълня Твоята воля.
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа, и се не обръща
към горделивите и към онези, които се отбиват към лъжата. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня Твоята воля.
Жертва и принос Ти не пожела, продупчи ми ушите. Всесъжения и
жертва за грях не поиска,тогава рекох: „Ето ида.” 
Ето, ида, Господи, за да изпълня Твоята воля.
В книжния свитък е писано за мене:
Желая да изпълня волята Ти, Боже, и Твоят закон е в сърцето ми.”
Ето, ида, Господи, за да изпълня Твоята воля.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си: Ти знаеш това, Господи. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня Твоята воля.
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
* Алилуя. * Не ожесточавайте днес сърцата си, а чуйте гласа Господен. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Колкото души намерите, поканете ги на сватбата.
Четене от светото Евангелие според Матей         22,1-14
В онова време:
Като им отговори, Исус продължи да говори на първосвещениците и стареите народни с притчи, като казваше:
Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си. И разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат.
Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: Ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено, са заклани, и всичко е готово: дойдете на сватбата.” Но те пренебрегнаха: и отидоха кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му и ги убиха.
Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им.
Тогава каза на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстовищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата.” И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха – и лоши, и добри; и напълни се сватбения дом с много сътрапезници.
Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там един, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: „Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?” А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: „Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.”
Защото мнозина са звани, а малцина избрани.
Това е слово Господне.