20NZ04.2

Четвъртък – XX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа посред вас.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил    36,23-28
В онези дни: Тъй казва Господ:
„Ще осветя великото Си име, обезславено от народите, сред които го обезславихте, и ще познаят народите, че Аз съм Господ, казва Господ Бог, когато покажа върху вас светостта си пред очите им.
Ще ви взема из народите, ще ви събера от всички страни и ще ви доведа във вашата земя. И ще ви поръся с чиста вода, – и вие ще се очистите от всички ваши скверности, и от всички ваши идоли ще ви очистя. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще ви дам; ще взема из вашата кръв каменно сърце и ще ви дам сърце от плът. Ще вложа във вас Моя Дух и ще направя да ходите по Моите заповеди, да пазите и изпълнявате Моите наредби.
И ще живеете на земята, която дадох на отците ви, и ще бъдете народ Мой, и Аз ще бъда ваш Бог.”
Това е Божие слово.
Пс 50,12-13.14-15.18-19 (О: Иез 36,25)
Ще ви поръся с чиста вода, и ще се очистите от всички ваши скверности.
Ще ви поръся с чиста вода, и ще се очистите от всички ваши скверности.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си, и Светия Твой Дух не отнемай от Мене. 
Ще ви поръся с чиста вода, и ще се очистите от всички ваши скверности.
Върни ми радостта на Твоето спасение, и във великодушие ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и грешниците към Тебе ще се обърнат. 
Ще ви поръся с чиста вода, и ще се очистите от всички ваши скверности.
Защото нито на жертви се радваш, и ако бих ти дал всесъжение, не би го приел.
Моята жертва, Боже, е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш. 
Ще ви поръся с чиста вода, и ще се очистите от всички ваши скверности.
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
* Алилуя. * Не ожесточавайте днес сърцата си, а чуйте гласа Господен. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Колкото души намерите, поканете ги на сватбата.
Четене от светото Евангелие според Матей         22,1-14
В онова време:
Като им отговори, Исус продължи да говори на първосвещениците и стареите народни с притчи, като казваше:
Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си. И разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат.
Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: Ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено, са заклани, и всичко е готово: дойдете на сватбата.” Но те пренебрегнаха: и отидоха кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му и ги убиха.
Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им.
Тогава каза на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстовищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата.” И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха – и лоши, и добри; и напълни се сватбения дом с много сътрапезници.
Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там един, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: „Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?” А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: „Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.”
Защото мнозина са звани, а малцина избрани.
Това е слово Господне.