20NZ06.1

Събота – XX седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рут 2,1-3.8-11: 4,13-17

Господ не ще остави да си без наследник в твоето семейство. Той е баща на Иесей,  Давидов баща.

Четене из книгата Рут.
        
Ноемин имаше роднина по мъж, човек твърде виден, от племето на Елимелех, на име Вооз. Моавката Рут каза на свекърва си Ноемин: „Ще тръгна по нивите и ще събирам класове подир онзи, в чиито очи намеря благоволение.” Тя й отговори: „Иди, дъще!” Тя отиде и начена да бере на една нива класове подир жетварите. И Вооз каза на Рут: „Слушай, дъще моя, не ходи да събираш на друга нива и не си отивай от тук, но остани тук с моите слугини; гледай на коя нива ще жънат, и върви подире им; и ето, аз заповядах на слугите си да ти не пречат; когато ожаднееш, отивай при съдовете и пий, отдето черпят слугите ми.” Тя падна ничком, поклони се доземи и му каза: „С какво съм придобила пред очите ти милост, та ме приемаш, макар и чужденка?” Вооз отговори и рече й: „Обадиха ми всичко, що си сторила за свекърва си след смъртта на мъжа ти, че си оставила баща, майка и родина и си дошла между народ, който не си познавала до вчера и завчера.” И Вооз взе Рут, и тя му стана жена. И той влезе при нея, и Господ й даде, та зачена и роди син. И думаха жените на Ноемин: „Да бъде благословен Господ, че те не остави днес без наследник! И нека бъде славно името му в Израил. Той ще ти бъде утеха и прехрана в старините ти, защото е рожба на снаха ти, която те обича, която за тебе струва повече от седем сина.” И Ноемин взе детето и го носи в прегръдките си и му беше бавачка. Съседките му дадоха име, като казваха: „На Ноемин се роди син.” И го нарекоха Овид. Той е баща на Иесей, Давидов баща.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 127,1-2.3.4.5 (О: 4)

Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа.

Блажен всеки, който се бои от Господа,
който ходи по Неговите пътища!
Ти ще ядеш от плода на ръцете си:
блазе ти, ще добруваш.
 
Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа.

Жена ти в твоя дом ще бъде плодовита лоза;
синовете ти – маслинени клони, около твоята трапеза.
Господ ще те благослови от Сион,
и ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си.

Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа.

АЛИЛУЯ    
Мт 23,9а.10в
R: Алилуя, Алилуя
Един е вашият Отец, който е на небесата; и вашият Наставник е един – Христос.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 23,1-12

Те говорят, а не вършат.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус заговори на народа и на учениците Си и каза: „На Мойсеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат. Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат; и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си; обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите, и поздрави по тържищата, и да им казват човеците: „Учителю, Учителю!” А вие недейте се нарича „Учители”; защото един е вашият Учител – Христос, а всички вие сте братя; и никого на земята недейте нарича свой Отец, защото един е вашият Отец, който е на небесата; и наставници недейте се нарича; защото един е вашият Наставник -Христос. Но по-големият между вас да ви бъде слуга, защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат.

Това е слово Господне.