21.09

СВ. МАТЕЙ, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ

21 септември Празник

 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Еф 4, 1-7.11-13

Той даде на едни да бъдат апостоли, други пък евангелисти.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни.    

Братя: Аз, окованикът за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте били повикани. Търпете се един друг с любов, с всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, и залягайте да пазите единството на духа чрез връзката на мира. Вие сте едно тяло, и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание; един само Господ, една само вяра, едно само кръщение; един е Бог Отец на всички, който е над всички, и чрез всички и във всички. Благодатта е дадена на всеки един от нас по мярката на Христовия дар. И Той даде на едни да бъдат апостоли, други пророци, други евангелисти, други пастири и учители, за устройство на светиите в делото на служението, за изграждане на тялото Христово, докато всички достигнем до единството на вярата и познаването на Сина Божи, до съвършения човек, до мярката на пълното Христово съвършенство.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)

Техният звук се носи по цяла земя.

Небесата проповядват славата на Бога,
и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. 
Ден на ден реч предава,
и нощ на нощ знание открива.

Техният звук се носи по цяла земя.

Няма език и няма наречие,
дето не би се чувал техният глас.
Техният звук се носи по цяла земя
и техните думи до краищата на вселената.

Техният звук се носи по цяла земя.


АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Тебе, Боже, хвалим, Тебе, Господи, прославяме; Тебе хвали славният лик на Апостолите.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 9, 9-13

Върви след Мене, И той стана и тръгна след Него.

Четене от светото Евангелие според Матей.     

В онова време: Като минаваше Исус, видя един човек, на име Матей, който седеше на митницата, и му каза: „Върви след Мене!” И той стана и тръгна след Него. Веднъж, когато Исус седеше на трапеза в къщата на Матей, много митари и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и учениците Му. Като видяха това фарисеите, казаха на учениците Му: „Защо вашият Учител яде с митари и грешници?” Исус, като чу това, каза: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Идете и се научете, какво значи: „Милост искам, а не жертва.” Защото не дойдох да призова праведници, а грешници.”

Това е слово Господне.