21.12

21 Декември
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Пп 2, 8-14

Ето, моят възлюбен иде, припка по планините.

Четене из книгата Песен на песните.      

Гласът на моя възлюбен: ето, той иде, припка по планините, скача по могилите. Моят възлюбен прилича на сърна, или на млад елен. Ето, стои зад стената ми, поглежда през прозореца, наднича през решетката. Моят възлюбен ми заговори: „Стани, моя мила, моя хубавице, излез! Ето, зимата се вече мина, дъждът преваля, престана. Цветя се показаха по земята, настана време за песни; гласът на гургулицата се чува в страната ни; смоковниците разтвориха пъпките си, и цъфналите лози в лозята издават благоухание. Стани, моя мила, хубавице моя, излез! Гълъбице моя в скални проломи, под каменни заслони! Покажи ми лицето си, дай ми да чуя гласа ти, защото гласът ти е сладък, и лицето ти приятно.”

Това е Божие слово.

Или ад либитум
Соф  3, 14-18
Господ Цар Израилев е посред тебе.

Четене из книгата на пророк Софония.

Ликувай, дъще Сионова! Тържествувай, Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова! Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, цар Израилев, е посред тебе; повече няма да видиш зло. В онзи ден ще кажат на Йерусалим: „Не бой се, Сион; да не отслабват ръцете ти. Господ, Бог твой, е посред тебе; Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта си, ще тържествува с тебе с песни.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32, 2-3. 11-12. 20-21 (O: 1а и За)

Радвайте се, праведници, в Господа; пейте Му нова песен.

Славете Господа с гусли,
пейте му с десетострунен псалтир.
Пейте Му песен нова;
Пейте Му стройно, с възклицание. 

Радвайте се, праведници, в Господа; пейте Му нова песен.

А решението на Господа пребъдва на веки,
мислите на сърцето Му пребъдват от род в род,
Блажен онзи народ, комуто Господ е Бог,
и племето, което си е избрал Той за наследие. 

Радвайте се, праведници, в Господа; пейте Му нова песен.

Нашата душа се уповава на Господа,
Той е наша помощ и наша защита:
За Него се весели сърцето ни,
защото на Неговото свето Име се уповаваме. 

Радвайте се, праведници, в Господа; пейте Му нова песен.


АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Емануиле, цар и законодател наш: дойди да ни спасиш, Господи, Боже наш.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 1. 39-45

И как така да дойде при мене майката на моя Господ?

Четене от светото Евангелие според Лука.         

Като стана Мария през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Юдин. И влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й; и Елисавета се изпълни с Дух Свети, извика с висок глас и рече: „Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа.”

Това е слово Господне.