21NZ-a

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА СЕДМИЦА

Неделя, Година А
 
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 22, 19-23

И ключа на Давидовия дом ще сложа на раменете му.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

Тъй рече Господ на Севна, началника на двореца: „Ще те тласна от твоето място и ще те сваля от твоето достойнство. И в оня ден ще призова Моя раб Елиаким, Хеликиев син, и ще го облека с твои дрехи и с твоя пояс ще го опаша, и властта ти ще предам в ръцете му; и той ще бъда отец за жителите Иеусалимски и за дома Юдин. И ключа на Давидовия дом ще сложа на рaменете му; той ще отвори, и никой не ще затвори; той ще затвори, и никой не ще отвори. И ще го крепя като гвоздей на твърдо място; и той ще бъде като славно седалище за дома на Отца си.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 137, 1-2а. 2вс-3. 6- и 8вс (О: 8вс)

Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете Си не изоставяй.

Славя Те, Господи, от все сърце,
задето послуша всички думи на устата ми;
Пея Ти пред Ангелите,
Покланям се пред светия Ти храм.

Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете Си не изоставяй.

И славя Твоето име,
за Твоята милост и истина.
В деня, когато повиках,
Ти ме послуша: всели бодрост в душата ми.

Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете Си не изоставяй.

Висок е Господ и смирения вижда,
и горделивия отдалеч узнава.
Твоята милост, Господи, е вечна:
делата на ръцете Ти не изоставяй.

Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете Си не изоставяй.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 11, 33-36

От Него, чрез Него и в Него е всичко.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.

О, бездна на богатство Божие, премъдрост и знание. Колко са непостижими Неговите решения и неизлечими Неговите пътища. Защото кой е познал ума на Господа? Или кой Му е бил съветник? Дал ли е някой на Бога, та и Той да му връща? Защото всичко е от Него, чрез Него и в Него: на Него е славата во веки. Амин.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ    
Мт 16, 18
R: Алилуя, Алилуя
Ти си Петър и на този камък ще съградя Църквата Си, и вратата на ада няма да й надделее.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 16, 13-20

Ти си Петър и на тебе ще дам ключовете на царството небесно.

Четене от светото Евангелие според Матей        

В онова време: Исус дойде в страната на Кесаря Филипова и попита учениците Си и казваше: „За кого ме човеците мислят – Мене, Сина Човечески?” Те отговориха: „Един – за Иван Кръстителя, други – за Илия, а някои – за Иеремия, или за един от пророците.” Той им рече: „А вие за кого Ме мислите?” Симон Петър отговори и рече: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.” Тогава Исус отговори и му рече: „Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а моят Отец, който е на небесата; и Аз ти казвам: Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят; и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.” Тогава Исус заповяда на учениците Си, никому да не обаждат, че Той е Исус Христос.

Това е слово Господне.