21NZ01.1

Понеделник – XXI седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Сол 1, 1-5. 8в-10

Обърнахте се към Бога от идолите и очаквате Сина, когото Той възкреси.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни.
 
Павел и Силван и Тимотей – до Солунската Църква в Бога Отца и в Господа Исуса Христа. Благодат вам и мир. Винаги благодарим на Бога за всинца ви, като ви споменаваме в молитвите си и непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви у нашия Господ Исус Хростос пред Бога и нашия Отец. Знаем, възлюбени братя, за вашето от Бога избиране, защото нашето благовестие беше към вас не само със слово, но и със сила и с Дух Свети, и с голяма увереност: сами знаете, какви бяхме за вас помежду ви. Навред се пронесе славата на вашата вяра в бога, тъй че няма нужда ние нищо да казваме. Защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас, и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истински Бог и да очаквате от небесата Неговия Син, когото Той възкреси от мъртвите, Исуса, който ни избави от идещия гняв.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 149, 1-2. 3-4. 5-6а и 9в (О: 4а)

Господ благоволи към Своя народ.

Пейте на Господа песен нова;
хвала на Него в събранието на светиите.
Да се весели Израил за своя Създател,
и синовете на Сион да се радват за своя Цар.

Господ благоволи към Своя народ.

Да хвалят името Му с хора,
с тимпани и гусли да му пеят.
Защото Господ благоволи към Своя народ,
прославя смирените със спасение.
 
Господ благоволи към Своя народ.

Да тържествуват Светиите в слава,
да се радват върху леглата си.
Славословия към Бога да бъдат в устата им;
Тази чест е за всички Негови светии.

Господ благоволи към Своя народ.

АЛИЛУЯ   
Йоан 10, 27
R: Алилуя, Алилуя
Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подире ми.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 23, 13-22

Горко ви, слепи водачи.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза: „Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащи пускате да влязат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и когато сполучите това, правите го син на геената, дваж по-достоен от вас. Горко вам, водачи слепи, които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: златото или храма, който освещава златото? Също казвате: Ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Слепи! Кое, наистина, стои по-горе: дарът ли, или жертвеникът, който освещава дара? И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него, и който се закълне в храма, кълне се в него и в Оня, който го обитава. И който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в Оня, който седи на него.”

Това е слово Господне.