21NZ01.2

Понеделник – XXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Да се прослави името Господне
във вас и вие в Него.
Начало на второто послание на Свети Павел Апостол до солуняни  1, 1-5. 11-12
Павел и Силван и Тимотей до Солунската Църква в Бога Отца и в Господа Исуса Христа. Благодат вам и мир от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето вярата ви твърде много расте и взаимната любов у всеки един от всички вас тъй изобилва, че сами ние се хвалим с вас в Божите църкви за вашето търпение и вяра при всички гонения и скръби, що понасяте; това е доказателство на праведния Божи съд, че вие ще се удостоите за царството Божие, за което страдате.
Да ви направи нашият Бог достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата, та да се прослави във вас името на нашия Господ Исус Христос, и вие в Него, по благодатта на нашия Бог и на Господа Исуса Христа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95, 1-2а. 2в-3. 4-5. (О: 3)
Разгласявайте между всички народи чудесата на Господа.
Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо. Пейте на Господа, благославяйте името Му. 
Благовестете от ден на ден Неговото спасение.
Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена – чудесата Му. 
Разгласявайте между всички народи чудесата на Господа.
Защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове.
Защото всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори. 
Разгласявайте между всички народи чудесата на Господа.
АЛИЛУЯ       Ив 10, 27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подире ми. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Горко ви, слепи водачи.
Четене от светото Евангелие според Матей         23, 13-22
В онова време: Исус каза:
„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащи пускате да влязат.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и когато сполучите това, правите го син на геената, дваж по-достоен от вас.
Горко вам, водачи слепи, които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: златото или храма, който освещава златото? Също казвате: Ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Слепи! Кое, наистина, стои по-горе: дарът ли, или жертвеникът, който освещава дара?
И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него, и който се закълне в храма, кълне се в него и в Оня, който го обитава. И който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в Оня, който седи на него.”
Това е слово Господне.