21NZ02.1

Вторник – XXI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бяхме готови да ви предадем не само
Благовестието Божие, но и душите си.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до солуняни. 2, 1-8
Вие сами знаете, братя, че идването ни при вас не бе напразно: макар и пострадали и поругани по-преди във Филипи, както знаете, ние дръзнахме в нашия Бог да ви проповядваме Божието Благовестие с голям труд.
Защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство; но както Бог ни удостои да ни повери Благовестието, тъй и говорим – не за да угаждаме на човеци, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Защото нито с ласкателни думи се отнесохме някога към вас, както знаете, нито с користна умисъл: Бог е свидетел! Нито човешка слава дирихме – било от вас, било от други: макар и да можехме да се явим с важност като Христови апостоли, при все това ние бяхме благи всред вас, също както кърмачка се нежно отнася с децата си.
Тъй ви бяхме обикнали, че бяхме готови да ви предадем не само Благовестието Божие, но и душите си, понеже ни бяхте станали драги.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 138, 1-3. 4-6. (O: 1а)
Господи, Ти си ме изпитвал и знаеш. Господи Ти си ме изпитвал и знаеш.
Ти знаеш, кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли.
Ходя ли, почивам ли – Ти ме окръжаваш, и всички мои пътища са на Тебе известни. 
Господи, Ти си ме изпитвал и знаеш. Господи Ти си ме изпитвал и знаеш.
Още думата ми не дошла на езика ми, Ти, Господи, вече точно я знаеш.
Отзад и отпред Ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене.
Дивно е за мене Твоето знание, то е високо, не мога да го постигна!
Господи, Ти си ме изпитвал и знаеш. Господи Ти си ме изпитвал и знаеш.
АЛИЛУЯ       Евр 4, 12
* Алилуя. * Словото Божие е живо и действено, то различава помисли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Това трябваше да правите, и онова да не оставяте.
Четене от светото Евангелие според Матей         23, 23-26
В онова време: Исус каза:
„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в Закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комарят прецеждате, а камилата по­глъщате!
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и от вън.”
Това е слово Господне.