21NZ02.1

Вторник – XXI седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Сол 2, 1-8

Бяхме готови да ви предадем не само Благовестието Божие, но и душите си.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни.

Вие сами знаете, братя, че идването ни при вас не бе напразно: макар и пострадали и поругани по-преди във Филипи, както знаете, ние дръзнахме в нашия Бог да ви проповядваме Божието Благовестие с голям труд. Защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство; но както Бог ни удостои да ни повери Благовестието, тъй и говорим – не за да угаждаме на човеци, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Защото нито с ласкателни думи се отнесохме някога към вас, както знаете, нито с користна умисъл: Бог е свидетел! Нито човешка слава дирихме – било от вас, било от други: макар и да можехме да се явим с важност като Христови апостоли, при все това ние бяхме благи всред вас, също както кърмачка се нежно отнася с децата си. Тъй ви бяхме обикнали, че бяхме готови да ви предадем не само Благовестието Божие, но и душите си, понеже ни бяхте станали драги.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 138, 1-3. 4-6. (O: 1а)

Господи, Ти си ме изпитвал и знаеш. Господи Ти си ме изпитвал и знаеш.

Ти знаеш, кога сядам и кога ставам.
Ти отдалеч разбираш моите помисли.
Ходя ли, почивам ли – Ти ме окръжаваш,
и всички мои пътища са на Тебе известни.

Господи, Ти си ме изпитвал и знаеш. Господи Ти си ме изпитвал и знаеш.

Още думата ми не дошла на езика ми,
Ти, Господи, вече точно я знаеш.
Отзад и отпред Ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене.
Дивно е за мене Твоето знание, то е високо, не мога да го постигна!

Господи, Ти си ме изпитвал и знаеш. Господи Ти си ме изпитвал и знаеш.

АЛИЛУЯ   
Евр 4, 12
R: Алилуя, Алилуя
Словото Божие е живо и действено, то различава помисли и намерения сърдечни.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 23, 23-26

Това трябваше да правите, и онова да не оставяте.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза: „Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в Закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комарят прецеждате, а камилата по­глъщате! Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и от вън.”

Това е слово Господне.