21NZ02.2

Вторник – XXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Дръжте преданията, които научихте.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до солуняни  2, 1-За. 13-16
Молим вас, братя, за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при него, да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпва вече Христовия ден. Никой да ви не прелъсти по никой начин.
Бог ви призова чрез нашето Благовестие, за да придобиете славата на нашия Господ Исус Христос. И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание. А Сам Господ наш Исус Христос, и Бог и Отец наш, който ни възлюби и чрез благодатта Си ни даде вечна утеха и блага надежда, да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко слово и добро дело.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95, 10. 11-12а. 12в.-13 (О: 13ав)
Господ иде да съди земята.
Кажете на народите: „Господ царува!” Затова е твърда вселената, няма да се поклати; Той ще съди народите по правда. 
Господ иде да съди земята.
Да се веселят небесата и да тържествува земята, да шуми морето и онова, що го изпълня;
Нека се радва полето и всичко, що е в него. 
Господ иде да съди земята.
Да ликуват всички дъбравни дървета
пред лицето на Господа, защото Той иде, защото Той иде да съди земята.
Той ще съди вселената по правда и народите – по Своята истина.
Господ иде да съди земята.
АЛИЛУЯ       Евр 4, 12
* Алилуя. * Словото Божие е живо и действено, то различава помисли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Това трябваше да правите, и онова да не оставяте.
Четене от светото Евангелие според Матей         23, 23-26
В онова време: Исус каза:
„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в Закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комарят прецеждате, а камилата по­глъщате!
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и от вън.”
Това е слово Господне.