21NZ03.2

Сряда – XXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Който не иска да се труди, не бива и да яде.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до солуняни  3, 6-10. 16-18
Заповядваме ви също, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас. Сами знаете, как трябва да подражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас, нито у някого ядохме хляб даром, а работейки с труд и мъка денем и нощем, за да не отегчим някого от вас, и не затова, че нямахме власт, а за да ви дадем себе си за пример, та да ни подражавате. Защото и когато бяхме между вас, наръчвахме ви това: който не иска да се труди, не бива и да яде.
А сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак; Господ да бъде с всички вас.
Саморъчен поздрав от мене, Павел; това е белег във всяко послание; Аз пиша тъй.
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде във всички вас. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ.
Пс 127, 1-2. 4-5. (О: срв 1а)
Блажен всеки, който се бои от Господа.
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по неговите пътища.
Ти ще ядеш от труда на ръцете си, блазе ти, ще добруваш. 
Блажен всеки, който се бои от Господа.
Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа!
Господ да те благослови от Сион, за да видиш добруването на Йерусалим. През всички дни на живота си. 
Блажен всеки, който се бои от Господа.
АЛИЛУЯ       1 Ив 2,5
* Алилуя. * Който спазва словото на Христа, в него наистина любовта към Бога е съвършена. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Вие сте синове на ония, които избиха пророците.
Четене от светото Евангелие според Матей         23, 27-32
В онова време: Исус каза:
„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота; тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате: „Да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците!” С това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците; допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си.”
Това е слово Господне.