21NZ04.1

Четвъртък – XXI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ да преумножи любовта ви един към друг и към всички.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни  3, 7-13
При всичката си скръб и нужда се утешаваме за вас, братя, с вашата вяра; защото ние сме живи сега, когато вие стоите в Господа. Каква благодарност, наистина, можем да въздадем на Бога за вас, за всичката радост, с която се радваме поради вас пред нашия Бог, като денем и нощем твърде усърдно се молим, за да видим лицето ви и да допълним недостига на вашата вяра!
А Сам Бог и Отец наш и Господ наш Исус Христос да насочи пътя ни към вас. Вам пък Господ да наспори и преумножи любовта един към друг и към всички, каквато имаме и ние към вас, за да утвърди сърцата ви да бъдат непорочни в святост пред Бога и нашия Отец, при дохождането на нашия Господ Исус Христос с всичките Му светии. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 89, 3-4. 12-13. 14 и 17 (О : 14)
Насити ни, Господи, с Твоята милост, и ние ще се радваме.
Ти връщаш човека в тлението и казваш: „Върнете се, синове човешки!”
Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашният ден, който
е преминал, и като една стража през нощта. 
Насити ни, Господи, с Твоята милост, и ние ще се радваме.
Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.
Обърни се, Господи, докога? Смили се над Твоите раби. 
Насити ни, Господи, с Твоята милост, и ние ще се радваме.
Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни.
Да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай. 
Насити ни, Господи, с Твоята милост, и ние ще се радваме.
АЛИЛУЯ       Мт 24, 42а. 44
* Алилуя.* Бъдете будни и бъдете готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син Човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бъдете готови.
Четене от светото Евангелие според Матей         24, 42-51
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Бъдете будни, защото не знаете в кой час ще дойде вашият Господар. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, сигурно щеше да бди и нямаше да остави да подкопаят къщата му. Затова и вие бъдете готови, защото Син човечески ще дойде в онзи час, в който най-малко мислите.
А кой е верният и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите на къщата си, за да им раздава храна на време? Щастлив е онзи слуга, когото господарят му, когато дойде намери тъй да постъпва. Истина ви казвам, че той ще го постави над целия си имот.
Но ако слугата е лош и мисли в сърцето си: Господарят ми няма да дойде скоро, и започне да бие другарите си, да яде и да пие с пияниците, ще дойде господарят на този слуга в деня, в който не очаква, и в часа, който не знае, и ще го посече и ще му определи дяла на лицемерите; там ще има плач и скърцане на зъби.”
Това е слово Господне.