21NZ04.2

Четвъртък – XXI седмица
Година II.
ПЪРВО ЧЕТИВО
Чрез Него се обогатихте във всичко.
Начало на първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           1, 1-9
Павел, призван апостол Исус Христов, по воля Божия, и брат Состен на Църквата Божия в Коринт, на осветените в Христа Исуса, на призваните светии, заедно с всички ония, които призовават името на нашия Господ Исус Христос на всяко място, у тях и у нас – благодат вам и мир от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
Благодаря на моя Бог винаги за вас заради даруваната вам в Христа Исуса Божия благодат; защото чрез Него се обогатихте с всичко, с всяко слово и всяко познание, според както се е утвърдило у нас Христовото свидетелство, тъй че вие се не лишавате от никакъв дар, като очаквате откровението на нашия Господ Исус Христос, който ще ви утвърди до края, за да бъдете безукорни в деня на нашия Господ
Исус Христос. Верен е Бог, чрез когото сте призвани за общение със Сина Му Исуса Христа нашия Господ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 2-3. 4-5. 6-7 (О: срв 1)
Ще благославям Твоето име до века, Боже мой, Царю.
Всеки ден ще Те благославям и ще възхвалявам Твоето име от века до века.
Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо. 
Ще благославям Твоето име до века, Боже мой, Царю.
Род роду ще възхваля делата Ти и ще разказва за Твоето могъщество.
Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие и на Твоите дивни дела. 
Ще благославям Твоето име до века, Боже мой, Царю.
Ще говорят за могъществото на Твоите страшни дела, и аз ще разгласявам за Твоето величие.
Ще разгласят паметта на Твоята велика благост и ще възпяват Твоята правда. 
Ще благославям Твоето име до века, Боже мой, Царю.
АЛИЛУЯ       Мт 24, 42а. 44
* Алилуя. * Бъдете будни и бъдете готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син Човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бъдете готови.
Четене от светото Евангелие според Матей         24, 42-51
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Бъдете будни, защото не знаете в кой час ще дойде вашият Господар. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, сигурно щеше да бди и нямаше да остави да подкопаят къщата му. Затова и вие бъдете готови, защото Син човечески ще дойде в онзи час, в който най-малко мислите.
А кой е верният и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите на къщата си, за да им раздава храна на време? Щастлив е онзи слуга, когото господарят му, когато дойде намери тъй да постъпва. Истина ви казвам, че той ще го постави над целия си имот.
Но ако слугата е лош и мисли в сърцето си: Господарят ми няма да дойде скоро, и започне да бие другарите си, да яде и да пие с пияниците, ще дойде господарят на този слуга в деня, в който не очаква, и в часа, който не знае, и ще го посече и ще му определи дяла на лицемерите; там ще има плач и скърцане на зъби.”
Това е слово Господне.