21NZ05.1

Петък – XXI седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Сол 4, 1-8

Това е волята Божия: да бъдете осветени.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни.
 
Братя: Молим ви и увещаваме в Христа Исуса, след като приехте от нас,как трябва да живеете и да угаждате на Бога, както и постъпвате, повече да преуспявате в това: защото знаете какви заповеди ви дадохме от Господа Исуса. Тази е волята Божия: да бъдете осветени, да се въздържате от блудство, всеки от вас да умее да запази своя съсъд в святост и чест, а не в похотна страст, както и езичниците, незнаещи Бога, и да не греши и измамва в това нещо брата си; защото Господ отмъщава за всичко това, както и по-преди ви говорихме и свидетелствувахме. Защото Бог не ни призва към нечистота, но към светост. И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, който и даде Своя Свети Дух в нас.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96, 1 и 2в. 5-6. 10. 11-12 (О: 12а)

Радвайте се, праведни, в Господа.

Господ царува: да се радва земята,
да се веселят многобройните острови.
Облак и мрак е около Него;
правда и съд е основа на престола Му.
 
Радвайте се, праведни, в Господа.

Планини се топят като восък от лицето на Господа,
от лицето на Господа на цяла земя.
Небесата разгласят Неговата правда,
и всички народи виждат Неговата слава.
 
Радвайте се, праведни, в Господа.

Вие, които обичате Господа, ненавиждайте злото;
Той пази душата на Своите Светии;
от ръката на нечестивците ги избавя.
Пред Него огън върви и наоколо изгаря враговете Му.

Радвайте се, праведни, в Господа.

Светлина свети над праведника,
и на правите по сърце – веселие.
Радвайте се, праведни, в Господа
и славете паметта на светинята Му.

Радвайте се, праведни, в Господа.

АЛИЛУЯ   
Лк, 21, 36
R: Алилуя, Алилуя
Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достойни да застанете пред Сина Човешки.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 25, 1-13

Ето младоженецът иде: излизайте да го посрещнете.

Четене от светото Евангелие според Матей.
      
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: „Царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца и младоженката. Пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задремаха и заспаха. А посред нощ се чу вик: „Ето, младоженецът иде, излезте да го посрещнете.” Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: „Дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.” Мъдрите пък отговориха и казаха: „Да не би някак да не стигне и нам и вам, по добре идете у продавачите и си купете.” А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратите се затвориха. После дохождат и другите девици и викат: „Господине, Господине, отвори ни!” А той им отговори и рече: „Истина ви казвам, не ви познавам.” И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа.”

Това е слово Господне.