21NZ05.1

Петък – XXI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Това е волята Божия: да бъдете осветени.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до солуняни  4, 1-8
Братя:
Молим ви и увещаваме в Христа Исуса, след като приехте от нас,как трябва да живеете и да угаждате на Бога, както и постъпвате, повече да преуспявате в това: защото знаете какви заповеди ви дадохме от Господа Исуса.
Тази е волята Божия: да бъдете осветени, да се въздържате от блудство, всеки от вас да умее да запази своя съсъд в святост и чест, а не в похотна страст, както и езичниците, незнаещи Бога, и да не греши и измамва в това нещо брата си; защото Господ отмъщава за всичко това, както и по-преди ви говорихме и свидетелствувахме. Защото Бог не ни призва към нечистота, но към светост. И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, който и даде Своя Свети Дух в нас.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96, 1 и 2в. 5-6. 10. 11-12 (О: 12а)
Радвайте се, праведни, в Господа.
Господ царува: да се радва земята, да се веселят многобройните острови.
Правда и съд е основа на престола Му. 
Радвайте се, праведни, в Господа.
Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа на цяла земя.
Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава. 
Радвайте се, праведни, в Господа.
Вие, които обичате Господа, ненавиждайте злото; Той пази душата на Своите Светии; от ръката на нечестивците ги избавя. 
Радвайте се, праведни, в Господа.
Светлина свети над праведника, и на правите по сърце – веселие. Радвайте се, праведни, в Господа и славете паметта на светинята Му. 
Радвайте се, праведни, в Господа.
АЛИЛУЯ       Лк, 21, 36
* Алилуя.* Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достойни да застанете пред Сина Човешки. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ето младоженецът иде: излизайте да го посрещнете.
Четене от светото Евангелие според Матей         25, 1-13
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:
„Царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца и младоженката. Пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задремаха и заспаха.
А посред нощ се чу вик: „Ето, младоженецът иде, излезте да го посрещнете.” Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: „Дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.” Мъдрите пък отговориха и казаха: „Да не би някак да не стигне и нам и вам, по добре идете у продавачите и си купете.”
А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратите се затвориха. После дохождат и другите девици и викат: „Господине, Господине, отвори ни!” А той им отговори и рече: „Истина ви казвам, не ви познавам.”
И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа.”
Това е слово Господне.