21NZ05.2

Петък – XXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ние проповядваме Христа разпнатия,
за непризваните – съблазън, а призваните – Божия премъдрост.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни 1,17-25
Братя:
Христос не ме прати да кръщавам, а да благовестувам, и то не с мъдри думи, за да не се обезсили кръстът Христов, защото словото за кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия.
Защото писано е: „Ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните”. Де е мъдрецът? Де е книжовникът? Де е разисквачът на тоя век? Не обезуми ли Бог мъдростта на тоя свят? Понеже светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта. Защото юдеите искат личби, и елините търсят мъдрост, а ние проповядваме Христа разпнатия, който за юдеи е съблазън, а за елини безумство, пък за самите призвани, както юдеи, тъй и елини – Божия сила и Божия премъдрост, защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците.
Това е Божие слово.           
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32, 1-2. 4-5, Юав и 11 (О: 5в)
С милост Господня е пълна земята.
Радвайте се, праведници, в Господа, на праведници подобава да славословят.
Славете Господа с гусли, пейте Му десетострунен псалтир. 
С милост Господня е пълна земята.
Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни.
Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. 
С милост Господня е пълна земята.
Господ разрушава кроежите на езичниците, унищожава заговорите на народите.
А решението на Господа пребъдва вечно; мислите на сърцето Му пребъдват от род в род. 
С милост Господня е пълна земята.
АЛИЛУЯ       Лк, 21, 36
* Алилуя. * Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достойни да застанете пред Сина Човешки. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ето младоженецът иде: излизайте да го посрещнете.
Четене от светото Евангелие според Матей         25, 1-13
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:
„Царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца и младоженката. Пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задремаха и заспаха.
А посред нощ се чу вик: „Ето, младоженецът иде, излезте да го посрещнете.” Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: „Дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.” Мъдрите пък отговориха и казаха: „Да не би някак да не стигне и нам и вам, по добре идете у продавачите и си купете.”
А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратите се затвориха. После дохождат и другите девици и викат: „Господине, Господине, отвори ни!” А той им отговори и рече: „Истина ви казвам, не ви познавам.”
И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа.”
Това е слово Господне.