21NZ06.1

Събота – XXI седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Сол 4, 9-11

Вие сами сте научени от Бога да се обичате един други.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни.

Братя: За братолюбието няма нужда да ви пишем, защото вие сами сте научени от Бога да обичате един другиго, защото тъй и постъпвате с всички братя по цяла Македония. И молим ви, братя, още повече да преуспявате, и усърдно да се стараете да живеете тихо, да си гледате работата и със собствените си ръце да работите, както ви заповядахме.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1. 1-8.9 (О: срв 9)

Господ иде да съди народите праведно.

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши.
Неговата десница и Неговата мишца Му доставиха победа,
Господ яви Своето Спасение,
пред очите на народите откри Своята правда.

Господ иде да съди народите праведно.

Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената, и които живеят в нея.
Да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините
пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята.
Той ще съди вселената праведно и народите – верно.
 
Господ иде да съди народите праведно.

АЛИЛУЯ    
Йоан 13,34
R: Алилуя, Алилуя
Нова заповед давам, казва Господ; да се обичате един друг, както Аз ви обикнах.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 25, 14-30

Понеже в малко си бил верен, влез в радостта на господаря си.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: „Един човек, заминавайки за чужбина, повика слугите си им предаде имота си: на един даде пет таланта, на друг два, а на друг един, на всеки според силата му, и веднага отпътува. Който взе петте таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други пет таланта; също тъй и който взе двата таланта, спечели и други два; а който взе единия талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поиска им сметка. И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе други пет и казва: „Господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, аз спечелих с тях други пет.” Господарят му рече: „Хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.” Дойде също и оня, който бе взел двата таланта, и рече: „Господарю, ти ми предаде два таланта: ето, аз спечелих с тях други два.” Господарят му рече: „Хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.” Пристъпи и оня, който беше взел единия талант, и рече: аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал; и като се уплаших, отидох, та скрих таланта ти в земята; ето ти твоето.” А господарят му рече: „Лукави и лениви рабе! Ти знаеше,че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал; затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихви; вземете, прочее, от него таланта и го дайте на онзи, който има десет таланта; защото на всеки, който има, ще се даде и преумножи, а от онзи, който няма, ще се отнеме и това, що има; а негодния раб хвърлете във външната тъмнина: там ще бъде плач и скърцане със зъби.”

Това е слово Господне.