21NZ06.2

Събота – XXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог избра онова, що е слабо на тоя свят.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни            1, 26-31
Вижте, братя, вашето призвание; защото не мнозина са мъдри по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни: Но Бог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните; Бог избра онова, що е от долен род на тоя свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо, та никоя плът да се не похвали пред Бога.
От Него сте и вие в Христа Исуса, който стана за нас премъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление, та, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32, 12-13. 18-19. 20-21 (О: 12)
Блажен онзи народ, който Бог си е избрал за наследие.
Блажен онзи народ, на който Господ е Бог, и племето, което си е Той избрал за наследие!
от небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки. 
Блажен онзи народ, който Бог си е избрал за наследие.
Ето, окото на Господа е над онези, които му се боят, и които се уповават на милостта Му,
че Той ще спаси душата им от смърт, и във време на глад ще ги прехрани. 
Блажен онзи народ, който Бог си е избрал за наследие.
Нашата душа се уповава на Господа; Той е наша помощ и наша защита;
За Него се весели сърцето ми, и на Неговото свето име се уповаваме. 
Блажен онзи народ, който Бог си е избрал за наследие.
АЛИЛУЯ       Ив 13,34
* Алилуя. * Нова заповед давам, казва Господ; да се обичате един друг, както Аз ви обикнах. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Понеже в малко си бил верен,
влез в радостта на господаря си.
Четене от светото Евангелие според Матей         25, 14-30
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: „Един човек, заминавайки за чужбина, повика слугите си им предаде имота си: на един даде пет таланта, на друг два, а на друг един, на всеки според силата му, и веднага отпътува. Който взе петте таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други пет таланта; също тъй и който взе двата таланта, спечели и други два; а който взе единия талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си.
След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поиска им сметка.
И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе други пет и казва: „Господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, аз спечелих с тях други пет.” Господарят му рече: „Хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.”
Дойде също и оня, който бе взел двата таланта, и рече: „Господарю, ти ми предаде два таланта: ето, аз спечелих с тях други два.” Господарят му рече: „Хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.” Пристъпи и оня, който беше взел единия талант, и рече: аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал; и като се уплаших, отидох, та скрих таланта ти в земята; ето ти твоето.”
А господарят му рече: „Лукави и лениви рабе! Ти знаеше,че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал; затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихви; вземете, прочее, от него таланта и го дайте на онзи, който има десет таланта; защото на всеки, който има, ще се даде и преумножи, а от онзи, който няма, ще се отнеме и това, що има; а негодния раб хвърлете във външната тъмнина: там ще бъде плач и скърцане със зъби.”
Това е слово Господне.